Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності створена у вересні 2001 року й функціонує у складі факультету інформаційних систем і технологій Європейського університету. Тел.: 424-23-61 (внутр. 117). E-mail: kaf.diad@kyiv.e-u.in.ua; Paleha@kyiv.e-u.in.ua. Cайт кафедри: www.dilo.kiev.ua На кафедрі працює 10 викладачів, із них на постійній основі працюють – 5, в т. ч. 2 доктори наук;  8 кандидатів наук, доцентів, із них штатні – 4. З вересня 2003 року завідує кафедрою Палеха Юрій Іванович: історик, культуролог, документознавець, кандидат історичних та


Приємне знайомство з Київським механіко-технологічним коледжем

Завідувач  кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського  університету проф. Палеха Ю. І. відвідав державний вищий навчальний заклад – Київський механіко-технологічний коледж. Була проведена відкрита лекція для студентів, що навчаються за спеціальністю «Діловодство», передана навчально-методична література та посібники викладачів кафедри. Для проведення відкритої лекції керівництвом коледжу було залучено понад сто учнів, які навчаються за спеціальністю «Діловодство». Метою і змістом зустрічі було знайомство зі


Плідна співпраця державного і приватного університетів

Вже багато років продовжується плідна співпраця приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» та Національного   авіаційного університету в напрямі пошуку шляхів вдосконалення підготовки  фахівців. 2-3 квітня в Національному авіаційному університеті пройшла ХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» з напряму «Гуманітарні науки», в якій  взяли участь студенти  кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського 


ІТ документального забезпечення функціонування підприємства

На всіх етапах розвитку людського суспільства інформаційні технології забезпечували інформаційний обмін між окремими людьми, колективами, суспільними формаціями і відображали відповідний рівень розвитку й можливості систем реєстрації, збереження, обробки та передачі інформації і, по суті, були синтезом методів та засобів оперування інформацією в інтересах тієї чи іншої сфери діяльності людини. Інформаційні технології реалізуються в таких видах: автоматизованому (безпаперовому); традиційному (паперовому). Обсяг автоматизації, тип і характер використання технічних засобів залежать від