Бібліотечне фондознавство

В посібнику розкрита суть і структура сучасної системи бібліотечних фондів, охарактеризовані основні процеси формування, використання бібліотечного фонду та управління ним. Викладені теоретичні положення слугуютьфундаментом для розуміння іпостановки технології функціонування бібліотечного фонду, тобто його моделювання, комплектування, обліку, опрацювання, розміщення і розстановки, його перевіркита збереження, а також доставки документів користувачам бібліотечної установи. Розглянутоновітні технології в обслуговуванні користувачів та обліку бібліотечного фонду. Посібник призначено для студентів, аспірантів та викладачівзі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», слухачів бібліотечних курсів, академій перепідготовки керівних кадрів культури і мистецтв, слухачів системи підвищення професійної кваліфікації. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ


Інформаційна культура

У виданні розкрита суть і структура інформаційної культури як феномену сучасності, охарактеризовані в залежності від суб’єкта її три основні рівні. На рівні культури інформаційного суспільства розкрито характеристики та побудовано його модель, охарактеризовані напрями розвитку та виокремлено проблеми, виділені питання інформатизації, інформаційної безпеки, збереження культурної спадщини, правового регулювання у сфері інформаційних відносин. Окремо увиразнено питання формування сучасного інформаційного ринку, дана характеристика апаратним засобам і телекомунікаційному обладнанню, інформаційним та програмним продуктам, інформаційним послугам. На рівні інформаційної культури особистості, як частки її загальної культури, проаналізовано основні компетентності, які забезпечують цілеспрямовану діяльність індивіда щодо оптимального задоволення власних інформаційних потреб, його


Маркетинг інформаційних продуктів і послуг

Мета цього навчального посібника - розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу з їх створення як системи і пояснити кожну її складову. Викладений тут матеріал допоможе студентам детальніше з’ясувати особливості сучасного маркетингу інформаційних продуктів і послуг, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, усіх, хто хоче ознайомитися з основами маркетингу інформаційних продуктів і послуг. РОЗДІЛ 1. МАРКЕТИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Визначення основних понять Маркетингове середовище підприємництва Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ, ЯК ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ’ЄКТАМИ


Форум Карта сайту Пошук по сайту