Рішення міжвузівського круглого столу "Актуальні питання управління документно-інформаційною сферою", що відбувся 6 грудня 2011 р. в Європейському університеті

Учасники круглого столу заслухавши і обговоривши ряд актуальних питань управління документно-інформаційною сферою в контексті особливостей процесів управління, пов’язаних з розвитком інформаційного суспільства та суспільства знань, впровадженням в усі сфери життєдіяльності суспільства сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, активізацією підготовки спеціалістів документно-інформаційної сфери як конкурентноспроможних фахівців, прийняли таке рішення:

 • Визначити доцільним проведення спільних науково-практичних форумів із залученням студентів, аспірантів, провідних спеціалістів і науковців документно-інформаційної галузі. Відповідно до цього рекомендуємо в подальшому зробити такий форум традиційним і надати йому статусу науково-практичної конференції
 • В умовах універсалізації спеціальностей інформаційно-комунікаційного циклу, запровадження підготовки фахівців зі спеціальностей «Документознавство та інформаційна діяльність», «Інтелектуальна власність», «Консолідована інформація» та інших вважаємо за доцільне розширення географічних меж учасників наукового форуму. В подальшому пропонуємо залучати до обговорення питань управління документно-інформаційною сферою студентів та викладачів навчальних закладів інших регіонів
 • Відчуваючи оперативний характер періодичних видань пропонуємо навчальними закладами, які готують профільних спеціалістів, розглянути питання щодо створення навчально-методичного фахового видання, на сторінках якого друкувалися б матеріали на допомогу студентам в підготовці їх до занять. Таке періодичне видання було б абсолютно ефективне в контексті збільшення самостійної роботи студентів, що передбачає Болонська система.

 

 

Додаток 1

Звіт про проведення круглого столу

6 грудня 2011 року Європейський університет та Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності організували міжвузівський круглий стіл, темою якого було: «Актуальні питання управління документно-інформаційною сферою».

У обговоренні цієї теми взяли участь студенти та викладачі таких навчальних закладів: ПВНЗ «Європейський університет», Національний авіаційний університет, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова.

Метою круглого столу було: заохочення інтересу й залучення студентської молоді, викладачів, молодих вчених і наукових керівників до рішення практичних актуальних завдань управління документно-інформаційною сферою суспільства, а також розвиток співробітництва з науковими школами, що ведуть роботу в зазначеній царині.

У програмі круглого столу було розглянуто такі теми:

 • Інформація та документ як об’єкт управління в інформаційному суспільстві.
 • Правові засади управління документно-інформаційною сферою
 • Державний інформаційний менеджмент та управління інформаційними ресурсами суспільства
 • Особливості управління інформаційними установами, бібліотеками та архівами.

Було відзначено кращі роботи таких студентів представників ВНЗ:

 • Європейський університет:
  • Пелешенко Ярослав з темою доповіді: «Управління інформаційною безпекою України»;
  • Федорович Тетяна з темою доповіді: «Інформація як об’єкт управління в інформаційному суспільстві».
 • Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова:
  • Івашко Ольга з темою доповіді: «Інформація та документ як об’єкт управління в інформаційному суспільстві».
 • Національний авіаційний університет:
  • Щавлінська Аліна з темою доповіді: «Документно-технічне забезпечення тендерної процедури на прикладі ТДВ «Пальмірський цукровий завод»;
  • Руденко Юлія з темою доповіді: «Правові аспекти функціонування Інтернет-ЗМІ в сучасному інформаційному просторі»;
  • Свердлик Зоряна з темою доповіді: «Нормативно-правове забезпечення інформаційної діяльності туристичних фірм»;
  • Берестецька Людмила з темою доповіді: «Способи використання печаток у документознавстві».

Завідувач кафедри документознавства

та інформаційно-аналітичної діяльності,

професор                                                        Ю. І. Палеха

 

 

Додаток 2

C писок учасників круглого столу на 06 грудня 2011 року в Європейському університеті

 1. Палеха Юрій Іванович, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності, професор Європейського університету, к. іст. та культ. Наук
 2. Чепуренко Я. О., професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Європейського університету, к.і.н.
 3. Бех Володимир Павлович, перший проректор Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, доктор філ. наук, професор
 4. Жадько Віктор Олексійович, завідувач кафедри журналістики Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, доктор філ. наук, професор
 5. Соловйова Катерина Олександрівна, завідувач кафедри інформаційного менеджменту Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор філ. наук, професор
 6. Семенченко Олександр Іванович, завідувач кафедри документознавства та інформаційних технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор техн. наук, професор
 7. Бездрабко Валентина Василівна, завідувач кафедри документознавства Національного університету культури і мистецтв, доктор істор. наук, професор
 8. Матвієнко Оксана Володимирівна, завідувач кафедри бібліотекознавства Національного університету культури і мистецтв, доктор істор. наук, професор
 9. Тюрменко Ірина Іванівна, завідувач кафедри документознавства Національного університету культури і мистецтв, доктор істор. наук, професор
 10. Прокопенко Лілія Сергіївна, заступник завідувача кафедри документознавства та інформаційних технологій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат істор. наук, доцент.

Завідувач кафедри документознавства

та інформаційно-аналітичної діяльності,

професор                                                        Ю. І. ПалехаФорум Карта сайту Пошук по сайту