Палеха Юрій Іванович

Палеха Ю. І. народився у 1951р. в м. Києві. Історик, культуролог, документознавець, кандидат історичних та культурологічних наук, доктор філософії з ділового адміністрування, професор. Після отримання вищої інженерної освіти Палеха Ю. І. працював на промислових підприємствах, в будівельних організаціях, науково-дослідних інститутах, виробничих об’єднаннях, міністерстві. Займав посади електромонтера, майстра, інженера, виконроба, проектувальника, завідувача виробництвом, начальника відділу виробничого об’єднання, керівника департаменту управління персоналом міністерства, наукового співробітника проектного інституту.

З 1990 року свою діяльність веде у системі вищої освіти, спочатку працював на посаді декана, проректора, директора Інституту менеджменту і бізнесу, з 1997 року проректора Європейського університету. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 18 років. В Українсько-фінському інституті менеджменту і бізнесу з липня 1998р. на посаді проректора з заочної та дистанційної освіти. З 12 серпня 2001р. проректор з рекламної та інформаційно-аналітичної діяльності. З вересня 2002р. − професор, а з вересня 2003р. завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету. Бере активну участь в науково-організаційній роботі університету, організував впровадження у ВНЗ Моделі досконалості за ISO-90001. За поданими матеріалами в 2004р. університет відзначено сертифікатом «Визнання досконалості в Україні», в 2005р. – визнано Лауреатом ХІ Всеукраїнського конкурсу з якості, а також нагороджено сертифікатом «Визнання досконалості в Європі».

Палеха Ю. І є висококваліфікованим спеціалістом своєї справи, про що свідчить знак Відмінника освіти України (2001р. ), Подяка Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (2003р. ), орденська відзнака “За розбудову освіти в Україні».

Зазначене дало можливість Палесі Ю. І. вести авторські курси з менеджменту, управління персоналом, загального і спеціального діловодства, документознавства, організаційної культури та етики ділового спілкування, стандартизації та сертифікації в інформаційно-документаційній сфері.

Палеха Ю. І. автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі посібників та підручників з документознавства, менеджменту та підприємництва, соціології і психології, етики ділових стосунків, організації сучасної ділової комунікації, іміджології, управлінського документування. Ю. І. Палеха є автором монографії з організаційної та управлінської культури. Йому належить перший в Україні підручник з сучасного документаційного забезпечення управління. В 2007-2008 році побачили світ ще декілька посібників автора з грифом Міністерства освіти і науки України, а саме: «Організація сучасного діловодства», «Етика ділових стосунків», «Культура діловодства», «Організаційна техніка», «Загальне документознавство».Форум Карта сайту Пошук по сайту