Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі

Палеха Ю. І., Смоловик І. В., Геращенко М. В., Київ-2020, вид. «Ліра-К»

У посібнику викладені наукові, нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації продукції та послуг в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Посібник містить короткі описи найважливіших нормативно-технічних документів (міжнаціональних, національних та галузевих стандартів) у документально-інформаційній галузі.
Для керівників та працівників інформаційних організацій, служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто має справу з інформаційними ресурсами як у традиційному, так і в електронному форматі й цікавиться стандартизацією в документально-інформаційній сфері.
РОЗДІЛ I. Основні засади стандартизації 1.1. Основні поняття та терміни зі стандартизації 1.2. Історія зародження та розвитку стандартизації 1.3. Мета, принципи,функції завдання і методи стандартизації 1.4. Об’єкти і суб'єкти стандартизації, технічні комітети стандартизації
Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справіРОЗДІЛ ІІ. Стандарти та організація робіт зі стандартизації 2.1. Нормативні документи стандартизації 2.2. Вітчизняні та міжнародні системи стандартів 2.3. Уніфікація як спеціальний метод стандартизації 2.4. Робота з нормативними документами стандартизації
РОЗДІЛ ІІІ. Стандартизація в сфері інформації та документації 3.1. Особливості стандартизації у сфері інформації та документації 3.2. Національні стандарти  у сфері діловодства 3.3. Міжнародні стандарти та технічні звіти в сфері керування  документацією 3.4. Стандарти описування архівних документів 3.5. Стандарти в сфері збереження архівних документів
РОЗДІЛ ІV. Стандартизація в бібліотечно-бібліографічній та інформаційній сфері 4.1. Еволюція стандартів в бібліотечно-бібліографічній та інформаційній  сфер 4.2. Національні бібліотечно-бібліографічні стандарти 4.3. Національні бібліотечно-бібліографічні стандарти, адаптовані до  міждержавних ДСТУ ГОСТ 4.4.  Національні бібліотечно-бібліографічні стандарти, адаптовані до міжнародних ДСТУ ІSО 4.5.  Галузеві стандарти, керівні документи зі стандартизації, технічні
РОЗДІЛ V. Стандартизація в поліграфії та книговиданні 5.1. Особливість уніфікації у книжковій справі 5.2. Державні стандарти України 5.3. Національні стандарти, адаптовані до міждержавних ДСТУ ГОСТ 5.4. Національні стандарти , адаптовані до міжнародних ДСТУ ІSО 5.5. Галузеві стандарти, керівні документи зі стандартизації, технічні умови.

Форум Карта сайту Пошук по сайту