Загальне документознавство

Палеха Ю. І., Леміш Н. О., Київ-2018, вид. «Ліра-К»

Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна з'явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й ґрунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної  діяльності.
Сьогодні термін «документ» стає всеохопнішим, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне й багатоаспектне поняття, нерозривно пов'язане з поданням і використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі.
Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. Матеріали подано відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства.

 • Основні етапи розвитку документознавства.
 • Сучасні погляди на структуру науки про документ.
 • Системи документування та їх еволюція.
 • Розвиток носіїв інформації.

Загальне документознавствоМодуль 2. Основи теорії про документ.

 • Методологічні основи знань про документ.
 • Визначення терміна «документ».
 • Властивості, функції й ознаки документа.
 • Матеріальна та інформаційна складові документа.
 • Комунікаційні можливості документа.

Модуль 3. Організація створення документів.

 • Види структур документа та його реквізити.
 • Розвиток класифікації документів.
 • Комплексна схема класифікації документів.
 • Особливості машиночитаних документів.

Модуль 4. Документація офіційного походження.

 • Системи документації офіційного походження.
 • Види документації установи.
 • Економічна та наукова системи документації.
 • Нормативні та патентні документи.

Модуль 5. Видання як вид документа.

 • Загальні ознаки видань.
 • Класифікаційна схема видань.
 • Типологічні ознаки електронних видань.
 • Книга як вид документа.
 • Періодичні та продовжувані видання.

Модуль 6. Ідеографічні та іконічні документи.

 • Картографічні документи.
 • Музичні документи.
 • Ізографічні документи.
 • Аудіовізуальні документи.
Форум Карта сайту Пошук по сайту