Маркетинг інформаційних продуктів і послуг

Палеха Ю. І., Палеха О. Ю., Київ-2020, вид. «Ліра-К»

Мета цього навчального посібника - розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу з їх створення як системи і пояснити кожну її складову. Викладений тут матеріал допоможе студентам детальніше з’ясувати особливості сучасного маркетингу інформаційних продуктів і послуг, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації.

Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, усіх, хто хоче ознайомитися з основами маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

РОЗДІЛ 1. МАРКЕТИНГ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Визначення основних понять
 2. Маркетингове середовище підприємництва
 3. Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві

РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ, ЯК ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ’ЄКТАМИ РИНКУ

 1. Інформація як головний чинник ринку
 2. Види інформаційних продуктів і послуг
 3. Методи отримання й обробки маркетингової інформації

РОЗДІЛ 3. СУТНІСТЬ РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

 1. Основні показники інформаційного ринку
 2. Дослідження конкурентного середовища на ринку
 3. Побудова стратегії боротьби за споживачів

Маркетинг інформаційних продуктів і послугРОЗДІЛ 4. СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Побудова маркетингової інформаційної системи
 2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем
 3. Моделі й методи ухвалення маркетингових рішень

РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

 1. Теоретичні засади управління рекламною діяльністю
 2. Організація проведення рекламної кампанії
 3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством
 4. Контроль ефективності рекламної політики та її результатів

РОЗДІЛ 6. БЕНЧМАРКІНГ, ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОЕІЯ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

 1. Теоретичні аспекти бенчмаркінгу в управлінні бізнес-процесами підприємства
 2. Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України
 3. Практична реалізація бенчмаркінгу в документно-інформаційній сфері

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Поняття, мета і методи консультативної діяльності
 2. Класифікація інформаційно-консультаційних служб
 3. Організація консалтингової діяльності
 4. Інформаційний консалтинг, як вид консультаційної діяльності
 5. Побудова ІТ-консалтингу

РОЗДІЛ 8. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

 1. Теоретична основа електронної комерції
 2. Інтернет —маркетинг як основа успіху Е-комерції
 3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі
 4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні
Форум Карта сайту Пошук по сайту