Бібліотечне фондознавство

Палеха Ю. І., Іванова І. О., Черепуха Л. О., Київ-2020, вид. «Ліра-К»

В посібнику розкрита суть і структура сучасної системи бібліотечних фондів, охарактеризовані основні процеси формування, використання бібліотечного фонду та управління ним.
Викладені теоретичні положення слугуютьфундаментом для розуміння іпостановки технології функціонування бібліотечного фонду, тобто його моделювання, комплектування, обліку, опрацювання, розміщення і розстановки, його перевіркита збереження, а також доставки документів користувачам бібліотечної установи. Розглянутоновітні технології в обслуговуванні користувачів та обліку бібліотечного фонду.
Посібник призначено для студентів, аспірантів та викладачівзі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», слухачів бібліотечних курсів, академій перепідготовки керівних кадрів культури і мистецтв, слухачів системи підвищення професійної кваліфікації.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

 1. Етапи становлення та розвитку бібліотечного фондознавства
 2. Бібліотечний фонд як основа функціонування бібліотеки
 3. Ознаки, властивості і функції бібліотечних фондів
 4. Основні параметри та типи бібліотечних фондів

РОЗДІЛ 2.ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

 1. Основні процеси формування бібліотечних фондів
 2. Моделювання бібліотечного фонду
 3. Комплектування бібліотечного фонду
 4. Складові організації бібліотечного фонду

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

 1. Приймання документів до фонду бібліотеки
 2. Облік бібліотечного фонду
 3. Фондова обробка документів
 4. Розміщення та розстановка фонду
 5. Зберігання бібліотечного фонду
 6. Перевірка бібліотечного фонду

РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕЧНИМ ФОНДОМ

 1. Особливості управління бібліотечним фондом
 2. Системний підхід при розгляді бібліотечного фонду
 3. Вивчення бібліотечного фонду та його планування
 4. Надходження документів до бібліотечного фонду
 5. Новації в управлінні фондами

Передмова

Загальнодоступним та універсальним за змістом джерелом інформації, виступають накопичені в фондах бібліотек документи, які залишаються об’єктом постійного суспільного попиту, невід’ємною складовою культурного надбання нації. За умов інформатизації та стрімкого розвитку новітніх технологій отримання, збереження, обробки та передачі інформації саме бібліотеки, досконало володіючи інструментарієм упорядкування інформаційного простору, стають базовими соціальними інститутами, найбільш кваліфікованими та авторитетними комунікаційними посередниками між глобальними документними ресурсами і користувачем.

Бібліотечне фондознавство

Головним елементом, фундаментом діяльності для будь-якої бібліотеки є фонд документів, який не тільки забезпечує можливість виробляти якісні інформаційні продукти та послуги, але і служить розпізнавальною сутнісною ознакою інформаційної організації. Як стратегічний ресурс розвитку суспільства бібліотечні документні фонди, їх інформаційний потенціал є основою економічного, інтелектуального та духовного прогресу людства.

На сучасному етапі розвитку книгозбірні як ніколи гостро відчувають на собі трансформаційні процеси щодо форм і методів роботи з фондом, адже вони перетворюються на сучасні галузеві інформаційні центри, які активно використовують у своїй роботі інноваційні комп’ютерні технології що зумовлює суттєві трансформації як у життєдіяльності кожної окремої людини, так і усього суспільства в цілому. А тому їм необхідно залишатися не лише надійним фундаментом розвитку культури, освіти та науки, а й зберегти саме цінне надбання людства – різноманітний за складом документний фонд.

Стан та структура бібліотечного фонду – це показник розвитку будь-якої бібліотечної установи, ступінь її інтегрування до глобального інформаційного простору, а тому забезпечення доступу до нього споживачів інформації та його збереження , є актуальним питанням сьогодення.

Разом з тим, щодня ми стикаємося з проблемами, які заважають повноцінно формувати бібліотечний фонд. Відсутність в державі єдиної інформаційної та технологічної платформи взаємодії видавничої, книготоргівельної та бібліотечної галузей, криза в систематичному поповненні та оновленні ресурсів бібліотек, постійне недофінансування комплектування бібліотечних фондів, ускладнює якісне задоволення інформаційних потреб користувачів, реалізацію їх конституційних прав на вільний доступ до інформації, приводить до збільшення відставання в освоєнні новітніх інформаційних технологій та інших науково-технічних і технологічних досягнень.

Визначенням чітких орієнтирів розвитку бібліотечно-інформаційної сфери в Україні, вирішенням актуальних викликів у діяльності вітчизняних бібліотек; формування системного та сприятливого інформаційно-освітнього середовища, питаннями вдосконалення бібліотечно-інформаційної освіти в контексті розвитку бібліотечної справи та міжнародних бібліотечних трендів опікується сьогодні Українська бібліотечна асоціація (УБА), яка по праву визнана професійною спільнотою України та світу.

Беззаперечним є внесок УБА, яка нараховує сьогодні близько 58 тис. бібліотечних працівників з усієї країни та понад 33 тис. бібліотек, в розвиток бібліотечної професії та бібліотечно-інформаційної освіти. Все активніше асоціація відстоює права громадян на доступ до всього обсягу накопичених знань та інформації, свободу слова, працює задля розвитку суспільства знань.

Створений за проектом УБА та фінансової підтримки програми “Глобальні бібліотеки” Фундації Білла і Мелінди Гейтс, що адмініструється в Україні Радою Міжнародних Наукових Досліджень і Обмінів (IREX) за програмою “Бібліоміст”, в Інституті післядипломної освіти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Головний тренінговий центр для бібліотекарів (ГТЦ)активно займається формуванням системного та сприятливого інформаційно-освітнього середовища, який сприяє освіті бібліотечних працівників та наданню їм додаткових можливостей для навчання.

До теперішнього часу «Біблією» з фондознавства є і залишається посібник проф. Ю. М. Столярова «Бібліотечний фонд» (1991 р.). Проте, навіть прикладна бібліотечна наука не стоїть на місці і потребує певних якісних змін у осмисленні традиційних процесах формування бібліотечного фонду, а це корективи в законах, стандартах, якими бібліотекарі користувалися роками.

Мета даного навчального посібника – озброїти майбутніх фахівців інформаційно-бібліотечної та архівної справи, документознавців, комплексом сучасних теоретичних знань та практичних навиків, необхідних для формування ефективної системи формуваннята управління бібліотечними фондами за умов ринкових відносин, демократизації та інформатизації суспільства.

В посібнику розкрита суть і структура сучасного бібліотечного фонду, як основи функціонування бібліотеки, охарактеризовані основні процеси формування бібліотечних фондів, розкрито технологічні аспекти організації бібліотечного фонду та управління ним, що суттєво доповнюють та оновлюють відповідні розділи існуючих навчальних видань. В роботі використано матеріали праць таких відомих вчених-бібліотекознавців Л. Б. Хавкіної, К. І. Рубинського, М. А. Годкевича, Б. О. Боровича, Д. А. Балики, Н. Я. Фрідьєвої, А. А. Ашукіна, Є. П. Тамма, О. С. Сокальського, В. М. Турова, М. П. Васильченка, Н. М. Кушнаренко, Ю. М. Столярова, А. А. Соляник та інших.

Автори виражають велику подяку за уважне прочитання рукопису роботи та дружні поради рецензентам доктору педагогічних наук, професору кафедри культурології та інформаційних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв Петровій Людмилі Григорівні, директору наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв, кандидату культурології, доценту кафедри книгознавства і бібліотекознавства Горбаню Юрію Івановичу, колегам, рідним, друзям, усім тим хто допомагав у створенні посібника.

Автори вдячні за цінні рекомендації та допомогу в роботі над рукописом декану факультету соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, члену президії Української бібліотечної асоціації, заступнику голови НМК МОНУ, доктору педагогічних наук, професору Аллі Анатоліївні Соляник.

Щиру подяку автори висловлюють завідувачеві відділу лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукових систем Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, кандидату історичних наук, доценту Кириленку Олександру Григоровичу, чиї критичні зауваження, практичні поради та високий рівень вимог змогли удосконалити текст і структуру цього посібника.

Автори сподіваються, що посібник сприятиме не тільки підвищенню рівня культури роботи з документами бібліотечного фонду, а й надасть практичну допомогу тим, кому доводиться мати справу з формуванням, організацією та управлінням документним фондом бібліотечних установ.

Форум Карта сайту Пошук по сайту