Організація інформаційно-консультаційної діяльності

М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивко, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко, Київ-2014, вид. «Ліра-К»

У підручнику розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності в світі та особливості її становлення і функціонування в Україні. Розглядаються питання формування інформаційно-консультаційної служби, основні принципи та методи її функціонування, управління, фінансування та організація кадрового забезпечення.

Велика увага приділяється організації консультаційного процесу, ліцензуванню та сертифікації консалтингової діяльності, а також програмні експертні системи під час моделювання підприємства.

Підручник розроблено для опанування студентами дисципліни «Організація інформаційно-консультаційної діяльності» з напряму підготовки студентів і слухачів усіх форм навчання, а також для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Зміст

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; 1.1. Поняття інформаційно-консультаційної діяльності в аграрному секторі економіки; 1.2. Мета та завдання інформаційно-консультаційної діяльності; 1.3. Організація взаємодії сільськогосподарських дорадчих служб з іншими організаціями; 1.4. Перспективи розвитку дорадчої діяльності в Україні.

Організація інформаційно-консультаційної діяльностіРОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ СЛУЖБ У РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ СВІТУ; 2.1. Напрями організаційної діяльності інформаційно-консультаційних служб в аграрному секторі розвинутих країн світу; 2.2. Паралельне функціонування служб різних організаційно-; правових форм (Голландія та Естонія); 2.3. Державна університетська модель (США); 2.4. Державна міністерська модель (Канада, Німеччина, Польща); 2.5. Громадська модель (Данія); 2.6.Приватна модель (Велика Британія, Франція). Приватні консультаційні служби; 2.7. Приватні консультаційні служби у складі комерційних фірм; 2.8. Змішана модель (Росія); 2.9. Служби, що функціонують у структурі або при органах управління АПК; 2.10. Служби у формі державних унітарних підприємств, що мають центральний офіс і районні (міжрайонні) центри; 2.11. Некомерційні автономні консультаційні організації; 2.12. Служби на базі вищих навчальних закладів; 2.13. Загальні висновки щодо моделей служб аграрного консалтингу.

РОЗДІЛ 3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОРАДЧИХ СЛУЖБ; 3.1. Основні законодавчі акти в дорадчій діяльності; 3.2. Сертифікація дорадчої діяльності; 3.3. Інфраструктура ринку агроконсалтингових послуг; 3.4. Комерційні дорадчі послуги; 3.5. Програми інформаційно-консультаційного обслуговування 3.6. Джерела фінансування агроконсалтингової діяльності; 3.7. Фінансування соціально спрямованих та платних дорадчих послуг; 3.8.  Визначення вартості інформаційно-консультаційних послуг; 3.9. Порядок та умови проведення конкурсу з надання соціально спрямованих дорадчих послуг.

РОЗДІЛ 4. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; 4.1.Психологічні властивості людини; 4.1.1. Типи темпераментів 4.1.2. Здібності; 4.1.3. Цілеспрямованість; 4.1.4. Характер; 4.2. Трудовий колектив дорадчої служби; 4.2.1. Структура трудового колективу; 4.2.2. Основні соціально-психологічні характеристики колективу; 4.3. Керування трудовим колективом дорадчої служби; 4.3.1. Формування колективу; 4.3.2. Підготовка колективу; 4.3.3. Взаємодія працівників у колективі; 4.3.4. Шляхи підвищення ефективності роботи колективу; 4.4. Мотивація діяльності колективу; 4.4.1. Первісна концепція мотивації; 4.4.2. Сучасна концепція мотивації; 4.4.2.1. Змістовна теорія мотивації; 4.4.2.2. Процесуальна теорія мотивації; 4.5. Роль та положення керівника в колективі; 4.5.1. Основні функції керівника в колективі; 4.5.2. Основні вимоги до керівника 4.6. Вплив на колектив та форми влади керівника; 4.6.1. Основні форми влади керівника; 4.6.2. Умови  використання впливу керівника на колектив; 4.7. Методи керівництва колективом; 4.8. Стилі керівництва колективом; 4.8.1. Автократичний стиль керівництва; 4.8.2. Демократичний стиль керівництва; 4.8.3. Ліберальний стиль керівництва; 4.8.4. Змішання стилів керівництва; 4.9. Рекомендації керівникові для успішної роботи колективу; 4.10. Розподіл повноважень і відповідальності в колективі; 4.11. Початок роботи керівника в новій посаді; 4.12. Як керівнику захистити свою пропозицію в колективі; 4.13. Установлення добрих взаємин у колективі; 4.14. Проведення ділової бесіди в колективі; 4.15. Організація проведення наради в колективі; 4.16. Налагодження комунікаційного процесу в колективі; 4.17. Конфлікт у колективі 4.17.1. Шляхи вирішення конфлікту в колективі; 4.18. Принципи добору кадрів до інформаційно-; консультаційних служб; 4.19. Оцінювання персоналу інформаційно-консультаційної служби; 4.20. Система матеріального стимулювання роботи консультантів; 4.21. Відбір, наймання та навчання персоналу; 4.22. Планування кар’єри та мотивація праці консультантів; 4.23. Організація праці консультантів; 4.24. Розробка посадових обов’язків консультантів; 4.25. Професійні асоціації та кодекси поведінки; 4.26. Кодекс консультанта з аграрних питань.

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ; 5.1. Аналіз потреб у навчанні і підвищенні кваліфікації; 5.2. Вибір і аналіз цільової групи; 5.3. Особливості навчання дорослих; 5.4. Основні методи навчання в дорадчій  службі; 5.4.1. «Мозковий штурм»; 5.4.2. Метод аналізу конкретних ситуацій, або метод «кейс-стаді» («case study»); 5.4.3. Невеликі гуртки знання (групи «дзижчання»); 5.4.4. Обговорення; 5.4.5. Заняття – обговорення із встановленням зворотного зв'язку; 5.4.6. Семінар; 5.4.7. Метод Tick-box; 5.4.8. Демонстрація; 5.4.9. Практика; 5.4.10. Ігрова ситуація, ділова гра; 5.4.11. Лекція; 5.4.12. Відеофільми; 5.4.13. Дистанційне навчання; 5.5. Організація проведення навчальних заходів; 5.6. Зворотний зв'язок у навчанні; 5.7. Визначення консультування; 5.8. Види консультування; 5.9. Етапи  консультаційного процесу; 5.10. Підготовка до консультування; 5.11. Попередній діагноз проблеми; 5.12. Збір та аналіз інформації; 5.12.1. Джерела і методи збору інформації; 5.12.2. Аналіз фактів; 5.13. Угода про консультування; 5.14. Діагноз проблеми; 5.15. Планування дій; 5.15.1. Пошук ідей для можливих рішень; 5.15.2. Напрямок пошуку рішень; 5.15.3. Використання досвіду; 5.15.4. Творче мислення; 5.15.5. Метод розкладання на частини; 5.15.6. Примусові взаємозв'язки; 5.15.7. Морфологічний аналіз; 5.15.8. Латеральне мислення; 5.15.9. Опитувальні аркуші; 5.15.10. Бар'єри на шляху до творчого мислення; 5.15.11. Подальша розробка обраної мети; 5.15.12. Робота над альтернативними рішеннями; 5.15.13. Оцінювання альтернативних рішень; 5.16. Презентація рекомендацій клієнту; 5.17. Впровадження; 5.17.1. Роль консультанта у фазі впровадження; 5.17.2. Пошук правильних рішень; 5.17.3. Планування і контроль за впровадженням; 5.18. Навчання та перепідготовка кадрів в організації-клієнті; 5.19. Опір змінам; 5.20. Завершення консультування; 5.20.1. Час припинення співробітництва; 5.21. Момент завершення консультування; 5.22. Підсумковий звіт; 5.23. Оцінювання ефективності консультування; 5.24. Організація консультування на основі проектного підходу; 5.25. Механізм зворотного зв’язку в організації агроконсалтингової діяльності.

РОЗДІЛ 6. ПРОГРАМНІ ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ ПІД ЧАС МОДЕЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 6.1. Призначення програми Project Expert; 6.2. Типова послідовність робіт; 6.3. Робочі інструменти програми; 6.4. Створення імітаційної моделі за допомогою діалогового вікна «Зміст»; 6.4.1. Розділ «Проект»; 6.4.2. Розділ «Компанія»; 6.4.3. Розділ «Оточення»; 6.4.4. Розділ «Інвестиційний план»; 6.4.5. Розділ «Операційний план»; 6.4.6. Розділ «Фінансування»; 6.4.7. Розділ «Результати»; 6.4.8. Розділ «Аналіз результатів»; 6.5. Аналіз імітаційної моделі фінансово-економічної діяльності консалтингової фірми; 6.5.1. Ставлення завдання; 6.5.2. Створення і аналіз імітаційної моделі для попереднього аналізу проекту (без обліку податків, дисконтувания, курсової інфляції й вартості кредиту); 6.5.3. Проект із обліком дисконтування і курсової інфляції 6.5.4. Проект із урахуванням вартості кредиту; 6.5.5. Проект із урахуванням податків; 6.5.6. Підсумковий проект

Форум Карта сайту Пошук по сайту