Інформаційний бізнес

Палеха Ю. І., Горбань Ю. І., Київ-2015, вид. «Ліра-К»

Мета підручника - розкрити суть основних категорій інформаційного бізнесу, розглянути його модель, побудову та функції. Викладений тут матеріал допоможе студентам з’ясувати особливості і механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його організаційними формами, маркетинговою, рекламною та інформаційно-консультативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг, оволодіти бенчмаркінгом, основами інформаційно-консультативної діяльності й основними засадами електронної комерції.
Для слухачів університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, книгознавців та документознавців, інформаційних аналітиків, працівників дорадчих служб, усіх, хто хоче ознайомитись з основами інформаційного бізнесу та особливостями маркетингу інформаційних продуктів і послуг.

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ЯК НАПРЯМОК ПІДПРИЄМНИЙЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 1.1. Визначення основних понять; 1.2. Функції та модель інформаційного бізнесу; 1.3. Маркетингове середовище підприємництва; 1.4. Побудова інформаційного бізнесу на підприємстві.

РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ ЯК ТОВАР, ЩО НАДАЄТЬСЯ СУБ’ЄКТАМИ РИНКУ: 2.1. Інформація як головний чинник ринку; 2.2. Види інформаційних продуктів і послуг; 2.3 Методи отримання й обробки маркетингової інформації.

Інформаційний бізнесРОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИНОК ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ: 3.1. Основні показники інформаційного ринку; Дослідження конкурентного середовища на ринку; Побудова стратегії боротьби за споживачів.

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ: Побудова маркетингової інформаційної системи; 4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем; 4.3. Моделі й методи ухвалення маркетингових рішень.

РОЗДІЛ 5. РЕКЛАМНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ: 5.1. Теоретичні засади управління рекламною діяльністю; 5.2. Організація проведення рекламної кампанії; 5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством.

РОЗДІЛ 6. БЕНЧМАРКІНГ - ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОЕІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ: 6.1. Теоретичні аспекти бенчмаркінгу в управлінні бізнес-процесами підприємства; 6.2. Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України; 6.3. Практична реалізація бенчмаркінгу в документно-інформаційній сфері.

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ -ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ: 7.1. Поняття, мета і методи консультативної діяльності; 7.2. Класифікація інформаційно-консультаційних служб; 7.3. Організація консалтингової діяльності; 7.4. Інформаційний консалтинг, як вид консультаційної діяльності; 7.5. Побудова ІТ-консалтингу.

РОЗДІЛ 8. РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ: 8.1. Теоретична основа електронної комерції; 8.2. Інтернет —маркетинг як основа успіху Е-комерції; 8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі; 8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні

Форум Карта сайту Пошук по сайту