"Організація загального діловодства"

Палеха Ю. І., Київ-2009, вид. "Ліра-К"

Дане видання відкриває серію навчальних посібників з культури діловодства, кожен з яких є самостійним.

В даному посібнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення управління з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.

Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям документування.

Зміст

"Організація загального діловодства"Передмова

Модуль 1. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ.

1.1. Основи побудови діловодних процесів.

1.2. Форми організації роботи з документами.

1.3. Документ: основні поняття, властивості, класифікація.

1.4. Загальні вимоги до оформлення документів.

1.5. Комп’ютеризація діловодних процесів.

Питання для самоперевірки.

Перелік додатків до модуля.

Модуль 2. ОФОРМЛЕННЯ РЕКВІЗИТІВ НА ДОКУМЕНТАХ.

2.1. Склад реквізитів документа.

2.2. Складання заголовка документа.

2.3. Датування та індексування документів.

2.4. Адресування та оформлення тексту документа.

2.5. Погодження та засвідчення документів.

2.6. Проставляння відміток на документах.

2.7. Особливості використання реквізитів у міжнародному листуванні.

Питання для самоперевірки.

Перелік додатків до розділу.

Модуль 3. СТИЛІСТИКА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

3.1. Загальні положення щодо написання тексту.

3.2. Класифікація документів за способом викладу матеріалу.

3.3. Граматична форма ділових документів.

3.4. Синтаксичні конструкції ділових документів, їх особливості.

3.5. Застосування мовних засобів.

3.6. Синоніми та пароніми в діловому мовленні.

3.7. Особливості складання ділових листів.

Питання для самоперевірки.

Модуль 4. СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ

4.1. Розробка нормативно-правових документів.

4.2. Підготовка розпорядчих документів.

4.3. Складання організаційних документів.

4.4. Оформлення документів колегіальних органів.

4.5. Створення довідково-інформаційних документів.

4.6. Застосування таблиць.

Питання для само-перевірки.

Перелік додатків до модуля.

Модуль 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ.

5.1. Загальні засади побудови документообігу.

5.2. Долучення документів до документаційної системи.

5.3. Проходження, опрацювання та відправлення ділової кореспонденції.

5.4. Організація контролю за ходом виконання документів.

Питання для самоперевірки.

Перелік додатків до модуля.

Модуль 6. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ

6.1. Систематизація документів.

6.3. Підготовка справ до подальшого зберігання і використання.

6.4. Особливості архівної роботи.

6.5. Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян.

6.6. Робота з документами, що містять комерційну таємницю.

Питання для самоперевірки.

Перелік додатків до модуля

Форум Карта сайту Пошук по сайту