"Документально-інформаційні комунікації"

Юрій Палеха, Олександр Оксіюк, Наталія Мурейко; вид. "Ліра-К", Київ-2014

У посібнику всебічно розкриваються питання організації документально-інформаційних комунікацій. Соціальна комунікація подана з однієї сторони як складова існування людства, а з іншої як основа обміну документальною інформацією, проаналізовані соціальні інститути, деталізовані питання організації масової, в т. ч. рекламної комунікації. Окремо проаналізована структура документально-інформаційної наукової та політичної комунікації.

Для керівників та працівників кадрових служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто цікавиться документально-інформаційними комунікаціями.

Зміст

Вступ

"Документально-інформаційні комунікації"РОЗДІЛ І. СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ІСНУВАННЯ ЛЮДСТВА. Основні засади комунікації. Суть комунікативного процесу. Різновиди соціальних комунікацій. Управління комунікаційними процесами

РОЗДІЛ ІІ. ДОКУМЕНТАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОСНОВА ОБМІНУ СОЦІАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ. Інформація в процесі соціальної комунікації. Розбудова документально-інформаційних комунікацій. Документно-комунікаційна система: основні складові. Книжкова справа як підсистема документно-комунікаційної системи

РОЗДІЛ ІІІ. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Система бібліотек. Система національних архівів. Система музейних установ. Система органів науково-технічної інформації

РОЗДІЛ 4. МАСОВА КОМУНІКАЦІЯ. Організація масової комунікації. Характеристика видів засобів масової інформації. Роль інтернет в розвитку масової комунікації. Перешкоди в процесі масової комунікації.

РОЗДІЛ 5. НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ. Наука як сфера людської діяльності. Структура системи наукових комунікацій. Наукова школа: сутність та етапи становлення. Типи наукових видань

РОЗДІЛ 6. РЕКЛАМНА КОМУНІКАЦІЯ. Реклама як модель і вид соціальної комунікації. Реклама як мультиплікація цінностей сучасного суспільства. Сутність та функції соціальної реклами. Організація проведення рекламної кампанії.

РОЗДІЛ VIІ. ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ. Політична комунікація як цілеспрямована діяльність. Способи організування та функції політичної комунікації. Модель політичної комунікації. Проблеми політичної комунікації.

ЛІТЕРАТУРА

Форум Карта сайту Пошук по сайту