"Управлінське документування" (ч. 2)

"Організація кадрового діловодства"

Палеха Ю. І., Київ-2003, вид. "ЄУФІМБ"

У другій частині посібника всебічно розкриваються питання організації діловодства в кадрових службах. Наведені зразки оформлення основних документів по роботі з персоналом. Детально описана технологія, порядок роботи з документами, організація контролю за їх виконанням, систематизація та збереження документів.

Організація і ведення кадрової документації згідно з вимогами чинного законодавства та наведеними рекомендаціями дадуть змогу підвищити ефективність роботи працівників кадрових служб, навести і підтримувати належний порядок у кадровому діловодстві, забезпечити можливість постійно володіти вірогідною інформацією про кількісний та якісний склад кадрів, їхній рух, своєчасно готувати необхідні відомості, довідковий матеріал та звіти.

Для керівників та працівників кадрових служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, всіх, хто працює з кадровою документацією.

Зміст

"Управлінське документування" (ч. 2)Передмова

Розділ 1. Особливості складання кадрової документації

1.1. Вимоги до кадрового діловодства

1.2. Призначення документації з кадрів

1.3. Ведення трудових книжок

1.4. Робота з державним класифікатором професій та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників

Контрольні запитання

Перелік додатків до розділу

Розділ 2. Облік руху кадрів

2.1. Укладання та розірвання трудового договору

2.2. Оформлення заяв

2.3. Складання наказів з особового складу

2.4. Ведення карток та книг обліку

Контрольні запитання

Перелік додатків до розділу

Розділ 3. Ведення особових справ

3.1. Порядок ведення справ

3.2. Складання опису документів особової справи

3.3. Заповнення особового листка з обліку кадрів

3.4. Складання автобіографії та характеристики

3.5. Оформлення додатка до особового листа з обліку кадрів

Контрольні запитання

Перелік додатків до розділу

Розділ 4. Документування роботи з персоналом

4.1. Документування роботи з резервом кадрів

4.2. Документування атестації кадрів

4.3. Документування призначень допомог і пенсій

4.4. Оформлення нагороджень

Контрольні запитання

Перелік додатків до розділу

Розділ 5. Організація роботи з документами

5.1. Приймання, розгляд і реєстрація документів

5.2. Порядок проходження, опрацювання та відправлення вихідної документації

5.3. Організація контролю за ходом виконання документів

5.4. Робота з листами, пропозиціями, заявами та скаргами громадян

5.5. Систематизація документів та їх збереження

Контрольні запитання

Перелік додатків до розділу

Форум Карта сайту Пошук по сайту