"Управлінське документування" (ч. 1)

"Організація загального діловодства"

Палеха Ю. І., Київ-2003, вид. "ЄУФІМБ"

У посібнику комплексно висвітлено питання управлінського документування з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв вищої потреби об'єкта управління у певному рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.

Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації.

Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників канцелярій, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури документування.

Зміст

"Управлінське документування" (ч. 1)Передмова

Розділ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДІЛОВОДСТВА

1.1. Виникнення справочінства

1.2. Актове діловодство

1.3. Діловодство в Запорозькіїй Січі

1.4. Наказове діловодство

1.5. Колезьке діловодство

1.6. Виконавче діловодство

1.7. Радянське діловодство

1.8. Сучасне діловодство в Україні

Розділ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

2.1. Призначення та класифікація документів

2.2. Організація діловодства в установах

2.3. Управління службою діловодства

2.4. Вимоги до оформлення документів

2.5. Вимоги до друкування документів

Розділ 3. ОФОРМЛЕННЯ РЕКВІЗИТІВ НА ДОКУМЕНТАХ

3.1. Складання заголовка документа

3.2. Датування та індексація документів

3.3. Адресування та оформлення тексту документа

3.4. Погодження та засвідчення документів

3.5. Проставлення позначок на документах

3.6. Особливості використання реквізитів у міжнародному листуванні

Розділ 4. СТИЛІСТИКА ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ

4.1. Загальні положення щодо написання тексту

4.2. Класифікація документів за способом викладу матеріалу

4.3. Граматична форма ділових документів

4.4. Синтаксичні конструкції ділових документів, їх особливості

4.5. Застосування мовних засобів

4.6. Синоніми та пароніми в діловому мовленні

4.7. Особливості складання листів

Розділ 5. СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ

5.1. Розробка нормативно-правових документів

5.2. Підготовка розпорядчих документів

5.3. Складання організаційних документів

5.4. Оформлення документів колегіальних органів

5.5. Призначення довідково-інформаційних документів

Розділ 6. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Укладання договорів

6.2. Підготовка протоколів розбіжностей та складання комерційних актів

6.3. Подання претензій та оформлення позовних заяв

6.4. Укладання комерційних угод

6.5. Документи про створення спільних підприємств

Розділ 7. ДОКУМЕНТУВАННЯ ОБЛІКОВО- ФІІІАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

7.1. Відкриття рахунків у банку

7.2. Складання авансових звітів та актів

7.3. Написання доручень, довіреностей і розписок

7.4. Заповнення відомостей і накладних

7.5. Облік і оформлення відряджень

Контрольні запитання

Перелік додатків до розділу

Література

Форум Карта сайту Пошук по сайту