"Організація сучасного діловодства"

Палеха Ю. І., Київ-2007, вид. "Кондор"

Посібник присвячений проблемам вивчення організації сучасного діловодства через його культуру як інтегруючого багатогранного напряму досліджень, від рівня якого залежить ефективність виконання установою її профільних завдань. У ньому проаналізовано історичні умови формування сучасного діловодства в Україні. Запропоновано людино-центристські шляхи практичного впровадження в організації засобів досконалого документаційноґо забезпечення управління.

Для керівників установ, працівників служб документальних комунікацій, загальних відділів, канцелярій підприємств та організацій, студентів вищих навчальних закладів, викладачів та аспірантів, усіх тих, хто працює з документами.

Зміст

"Організація сучасного діловодства"Передмова

Розділ 1. СУТНІСТЬ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОДСТВА

1.1.    Культура діловодства та її складові

1.1.1. Основні терміни і поняття

1.1.2. Напрями дослідження культури діловодства

1.1.3. Складові культури діловодства

1.2.    Дослідження культури діловодства

1.2.1. Культура діловодства як складова корпоративної

1.2.2. Зв'язок зі спорідненими дисциплінами

1.2.3. Чинники впливу на рівень культури діловодства

1.2.4. Методи проведення досліджень

Питання для самоперевірки знань

Розділ 2. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ДІЛОВОДСТВА

2. 1.   Організація діловодства в апараті українських урядів 1917-1919 рр.

2.1.1. Склад, функції та діяльність служб діловодства уряду УПР

2 1.2. Діловодство у державному апараті Гетьманщини

2.1.3. Державний устрій і діловодство часів Директорії

2.2.    Основні тенденції розвитку діловодства в УСРР—УРСР

2.2.1. Встановлення радянської форми державності та діловодства

2.2.2. Відродження української ділової писемної мови

2.2.3. Розвиток радянської системи діловодства

2.2.4. Керівна роль партії в організації діловодства в 30—40-х роках

2.2.5. Основні напрями становлення діловодства у повоєнний період

2.2.6. Створення і діяльність галузевого інституту

2.2.7. Тенденції розвитку діловодства в 1970-1980-х рр.

Питання для самоперевірки знань

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДІЛОВОДСТВА

3.1.    Культура організації процесів документостворення

3.1.1. Основні поняття

3.1.2. Дотримання вимог щодо підготовки тексту

3.1.3. Підвищення якості й уніфікація документів

3.1.4. Знання нормативної бази

3.1.5. Застосування міжнародних стандартів

3.1.6. Забезпечення правової грамотності

3.2.    Культура організування роботи з документами

3.2.1. Загальні положення

3.2.2. Дотримання основних принципів роботи

3.2.3. Комп'ютеризація документообігу

3.2.4. Особливості роботи з електронними документами

3.2.5. Побудова електронної канцелярії

3.2.6. Створення електронного архіву

3.3.    Інформаційно-технологічна культура діловодства

3.3.1. Основні поняття

3.3.2. Складові інформаційно-технологічної культури

3.3.3. Структура інформаційних технологій

3.3.4. Порівняння спеціалізованих систем діловодства

3.3.5. Вітчизняні системи комп'ютеризації діловодства

3.3.6. Вибір і застосування засобів оргтехніки

Питання для самоперевірки знань

Розділ 4. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДІЛОВОДСТВА

4.1.    Служба діловодства як суб'єкт управління в установі

4.4.1. Передумови створення служби діловодства

4.1.2. Основи функціонування служби діловодства

4.1.3. Загальні принципи діяльності служби діловодства

4.1.4. Реорганізація служби діловодства

4.2.    Культура управління діловодством

4.2.1. Основні поняття

4.2.2. Напрями вдосконалення управління діловодством

4.3.    Впровадження цілісної системи управління діловодством

4.3.1. Збір інформації та уточнення призначення

4.3.2. Визначення кінцевої мети

4.3.3. З'ясування відмінностей між можливим і бажаним

4.3.4. Експертна оцінка альтернативних варіантів

4.3.5. Розроблення стратегічного плану

4.3.6. Організація виконання запланованих заходів

4.3.7. Врахування особливостей перехідного періоду

4.3.8. Аналіз поточних проблем і коригування стратегічного плану

4.4.    Вимоги до підготовки документознавців-організаторів діловодства

4.4.1. Важливість підготовки висококваліфікованих спеціалістів

4.4.2. Системний кругозір та професійні знання

4.4.3. Компетентність та професійна творчість

4.4.4. Інформаційна, праксеологічна і рефлексивна культура

4.4.5. Роль гуманізації у формуванні фахівців

Питання для самоперевірки знань

Список використаних джерел і літератури

Форум Карта сайту Пошук по сайту