"Загальне документознавство"

Палеха Ю. І., Леміш Н. О., Київ-2008, вид. "Ліра-К"

Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна з'явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й ґрунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності.

Сьогодні термін «документ» стає все більш популярним, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне і багатоаспектне поняття, нерозривно пов'язане з поданням і використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі.

Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. Матеріали подано відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

Зміст

"Загальне документознавство"Вступ

Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства

ЗМ 1. Основні етапи розвитку документознавства

ЗМ 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ

ЗМ 3. Системи документування та їх еволюція

ЗМ 4. Розвиток носіїв інформації

Використані джерела та література

Питання та завдання для модульного контролю

Модуль 2. Основи теорії документа

ЗМ 5. Методологічні основи знань про документ

ЗМ 6. Визначення терміна «документ»

ЗМ 7. Властивості, функції й ознаки документа

ЗМ 8. Інформаційні та матеріальні, складові документа

ЗМ 9. Комунікаційні можливості документа

Використані джерела та література

Питання та завдання для модульного контролю

Модуль 3. Організація створення документа

ЗМ 10. Види структур і реквізити документа

ЗМ 11. Розвиток класифікації документів

ЗМ 12. Комплексна схема класифікації документів

ЗМ 13. Особливості машиночитаних документів

Використані джерела та література

Питання та завдання для модульного контролю

Модуль 4. Документація офіційного походження

ЗМ 14. Системи документації офіційного походження

ЗМ 15. Види документації установи

ЗМ 16. Економічна та наукова системи документації

ЗМ 17. Нормативні та патентні документи

Використані джерела та література

Питання та завдання для модульного контролю

Модуль 5. Видання як вид документа

ЗМ 18. Загальні ознаки видань

ЗМ 19. Класифікаційна схема видань

ЗМ 20. Типологічні ознаки електронних видань

ЗМ 21. Книга як вид документа

ЗМ 22. Періодичні та продовжувані видання

Використані джерела та література

Питання та завдання для модульного контролю

Модуль 6. Ідеографічні та іконічні документи

ЗМ 23. Картографічні документи

ЗМ 24. Музичні документи

ЗМ 25. Ізографічні документи

ЗМ 26. Аудіовізуальні документи

Використані джерела та література

Питання та завдання для модульного контролю

Форум Карта сайту Пошук по сайту