"Етика ділових відносин"

Палеха Ю. І., Київ-2008, видавництво "Кондор"

У посібнику розкриваються актуальні з огляду на сучасну ситуацію етичні проблеми бізнесу та управління, серед яких етика і соціальна відповідальність, адміністративна етика, взаємостосунки представників держави і підприємництва, питання підготовки та проведення ділових зустрічей, включаючи ділову атрибутику, а також структуру та техніку ділового спілкування, його практику та шляхи досягнення взаєморозуміння, основні моменти організації ділових прийомів тощо.

Окремий розділ посібника присвячено етиці ділових відносин між партнерами, котрі мешкають за територією України, та їх врегулюванню.

Посібник розрахований для використання представниками ділового світу, спеціалістами і керівниками організацій та установ, працівниками кадрових і соціально-психологічних служб, міністерств, відомств, корпорацій та окремих фірм, викладачами і студентами вищих навчальних закладів, бізнесменам-початківцям та всіма, хто хоче завжди почувати себе на належному рівні, любить подорожувати й знати особливості ділових стосунків.

Зміст

"Етика ділових відносин"Передмова

Розділ 1. Етика як сукупність знань про мораль та поведінку

1.1. Етика, етикеті мораль

Визначення понять «етика» та «етикет»

Розвиток системи норм поведінки

Мораль та моральність

Роль звичок

Норми моралі

1.2. Діловий протокол

Протокол як форма ієрархічного порядку

Основні принципи ділового протоколу

Протокол у міжнародному спілкуванні

Підготовка програми перебування зарубіжної делегації

1.3. Економічна етика

Основи економічної етики

Зміни в економічних системах і стилях управління

Норми економічної етики

Вимоги до сучасного керівника

1.4. Етичні засади бізнесу

Стимулювання етичної поведінки

Загальні етичні установки

Етичні проблеми сучасного бізнесу

Соціальна відповідальність бізнесу

Постулати бізпес-стики

1.5. Адміністративна етика

Складові адміністративної етики

Дотримання адміністративної етики

Особливості взаємостосунків представників держави і підприємництва

Наслідки зрощення інтересів представників влади і підприємництва

Взаємовідносини державних службовців та підприємців

1.6. Шляхи формування етики підприємництва

Класична ринкова парадигма ділової етики

Особливості вітчизняного постсоціалістичного підприємництва

Необхідність відродження господарської мотивації

Орієнтація на бізнес як па мсту

Необхідність відтворення середнього класу

Обов'язкове дотримання договірних обов'язків

Завдання виховання молодих підприємців

Питання для самоконтролю

Розділ 2. Підготовка та проведення ділових зустрічей

2.1. Домовленість про ділову зустріч

Критерії оцінки результатів спілкування

Особливості телефонного спілкування

Основні моменти домовленості

Часові рамки

Кількість учасників зустрічі

Матеріали для обговорення

2.2. Підготовка до проведення переговорів

Вимоги до приміщень

Обладнання столів

Встановлення державного прапора

2.3. Організація зустрічі делегації

Протокольні вимоги до учасників церемоній

Посадка в автомобілі

Зустріч ділових партнерів

Нанесення візиту ввічливості

Офіційні форми репрезентації

2.4. Стандартні етикетні ситуації

Національні манери вітання

Вітальні формули

Правила вітання

Супроводжуючі знаки вітання

Звернення

Звернення до незнайомої людини

Привернення уваги

Знайомство

Прощання

2.5. Розміщення учасників зустрічі

Розміщення учасників на переговорах

Розміщення учасників неформальної зустрічі

2.6. Офіційна мова

Історичний екскурс

Поради з організації перекладу

Питання для самоконтролю

Розділ 3. Ділова атрибутика

3.1. Візитні картки

Історія застосування візитних карток

Типи оформлення візитних карток

Азбука користування візитними картками

3.2. Ділові подарунки

Особливості вибору ділових подарунків

Оформлення і вручення подарунків

Вибір і вручення квітів

Етикет отримання подарунка

3.3. Діловий одяг

Вимоги до одягу для чоловіків

Вимоги до одягу для жінок

Питання для самоконтролю

Розділ 4. Організація ділового спілкування

4.1. Характеристики ділового спілкування

Визначення спілкування, його класифікація

Особливості ділового спілкування

Зони спілкування

Фази спілкування

Форми і функції спілкування

Стратегія і тактика спілкування

Рівні ділового спілкування

Стилі спілкування

4.2. Теорії міжособових стосунків

Біхевіоризм та необіхевіоризм

Теорія обміну

Теорія справедливості

Теорія символічного інтеракціонізму

Теорія соціальної драматургії

Психоаналітична теорія

Теорія трансакцій ното аналізу

4.3. Особливості управлінського спілкування

Концепції природи людської особистості

Типи особистостей в управлінському спілкуванні

Закономірності міжособових стосунків

Етичні засади в управлінні

Принципи управлінського спілкування

Правила підготовки управлінських рішень

Моральні аспекти управлінських рішень

Питання для самоконтролю

Розділ 5. Техніка ділового спілкування

5.1. Уміння говорити, слухати та формулювати питання

Уміння говорити як умова успіху

Уміння слухати

Перепони у спілкуванні

Умови ефективного слухання

Уміння формулювати питання

Загальні правила спілкування

5.2. Сприйняття партнера

Механізм взаємопошани

Ефекти міжособового сприйняття

Способи психологічного захисту

Правила ефективного сприйняття партнера

5.3. Психологічна культура спілкування

Ефективні прийоми приваблення партнера

Рекомендації щодо досягнення взаєморозуміння

Створення сприятливого психологічного клімату

5.4. Практика ведення переговорів

Стратегія ведення переговорного процесу

Принципи переговорного процесу

Тактичні прийоми на переговорах

Питання для самоконтролю

Розділ 6. Організація ділових прийомів

6.1. Загальні положення про прийоми

Історія двірського етикету

Організація підготовки до прийому

Підготовка запрошень

Зустріч гостей

6.2. Прийоми з розміщенням

Складання плану розміщення за столом

Пунктуальність

Поведінка в бенкетному залі

6.3. Прийоми без розміщення

Шведський стіл

Фуршет

Коктейль

Келих шампанського або келих вина

Чай

Барбекю

Журфікс

Бенкети

Питання для самоконтролю

Розділ 7. Ділові контакти з іноземними партнерами

7.1. Традиції європейського спілкування

Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Велика Британія, Ірландія, Фінляндія, Швеція, Польща, Угорщина, Росія

7.2. Особливості спілкування в Азії та Африці

Китай, Японія, Південна Корея, Індія, Туреччина, Ізраїль, Іран, Арабські країни, Гвінея, Південно-Африканська Республіка

7.3. Спілкування з представниками Америки та Австралії

Сполучені Штати Америки, Канада, Перу, Мексика, Австралія

7.4. Шляхи вирішення міжкультурних проблем

Класифікація стилів поведінки на переговорах

Комбінування стилів поведінки

Література

Тести

Форум Карта сайту Пошук по сайту