"Організація обслуговування у малих готелях"

У посібнику розглянуто сучасні концепції організації обслу­говування в малих готелях, які базуються на теоретичних і практичних основах теорії організації обслуговування гостей в малих готелях, міні-готелях, малих мотелях, пансіонатах та бу­динках готельного типу, які розташовані в селі, селищі чи місті, в умовах розвитку сільського туризму в Україні. Це дає можливість фахівцям одержати певні знання з уп­равління малими готелями, уміло будувати їх підструктури і підбирати колектив, планувати свої дії відповідно до нових техноло­гій та стандартів обслуговування, а також приймати найбільш оптимальні управлінські рішення. Призначений для студентів вищих навчальних закладів та фахівців готельного бізнесу. Зміст Вступ Розділ 1. ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ І РОЗВИТКУ МАЛИХ ГОТЕЛІВ 1.1. Сутність надання послуг 1.2. Класифікація готельних номерів Розділ 2. УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ГОТЕЛЕМ 2.1. Сутність управління готелем 2.2. Функції управління 2.3. Організація управлінської ланки малих готелів


"Менеджмент персоналу"

Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з’ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань. Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, право знавців, менеджерів, усіх, хто хоче ознайомитися з основами кадрової роботи. Зміст Вступ Модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ Розділ 1. Організація роботи з персоналом 1.1. Людина в суспільному виробництві 1.2. Школи та теорії менеджменту 1.3. Напрями, методи і стилі управління персоналом 1.4. Менеджмент персоналу як багатогранний процес Розділ 2. Кадрове планування 2.1. Організації


Форум Карта сайту Пошук по сайту