"Менеджмент персоналу"

Палеха Ю. І., Київ-2010, вид. «Ліра-К»

Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з’ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.

Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, право знавців, менеджерів, усіх, хто хоче ознайомитися з основами кадрової роботи.

Зміст

"Менеджмент персоналу"Вступ

Модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ

Розділ 1. Організація роботи з персоналом

1.1. Людина в суспільному виробництві

1.2. Школи та теорії менеджменту

1.3. Напрями, методи і стилі управління персоналом

1.4. Менеджмент персоналу як багатогранний процес

Розділ 2. Кадрове планування

2.1. Організації кадрового планування

2.2. Базисні кроки кадрового планування

2.3. Особливості розробки тактичного й оперативного планів

Розділ 3. Комплектування підприємства персоналом

3.1. Організація залучення персоналу

3.2. Проведення відбору персоналу

3.3. Організація найму персоналу

3.4. Оптимізація чисельності персоналу

Розділ 4. Адаптація і професійний розвиток персоналу

4.1. Адаптація персоналу

4.2. Розвиток персоналу — умова успіху підприємства

4.3. Професійна підготовка і навчання персоналу

4.4. Особливості застосування окремих методів проведення занять

Розділ 5. Мотивація діяльності персоналу

5.1. Теорії мотивації

5.2. Теорії управління мотивацією

5.3. Організація мотиваційного управління

Розділ 6. Оплата праці персоналу

6.1. Заробітна плата як елемент ринку

6.2. Основні аспекти організації оплати праці

6.3. Форми і системи оплати праці

6.4. Тарифна і безтарифна системи оплати праці

6.5. Регулювання оплати праці

Модуль 2. КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 7. Кар’єра як самовираження особистості

7.1. Кар’єра та її етапи

7.2. Планування розвитку кар’єри

7.3. Управління кар’єрою

7.4. Професійне просування працівників

7.5. Влада та управління

Розділ 8. Управління поведінкою персоналу

8.1. Людина в системі організаційної поведінки

8.2. Сприйняття і керування враженнями

8.3. Управління поведінкою групи

8.4. Конфлікти і шляхи їх вирішення

Розділ 9. Технологічні аспекти управління персоналом

9.1. Розробка стратегії розвитку організації

9.2. Підготовка та прийняття управлінських рішень

9.3. Організація виконання рішень

9.4. Контроль реалізації управлінських рішень

Перелік використаної літератури

Форум Карта сайту Пошук по сайту