"Організація обслуговування у малих готелях"

Мунін Г. Б., Тимошенко З. І., Палеха Ю. І., Стамболов М. Д.; Київ-2007, вид. "ЄУФІМБ"

У посібнику розглянуто сучасні концепції організації обслу­говування в малих готелях, які базуються на теоретичних і практичних основах теорії організації обслуговування гостей в малих готелях, міні-готелях, малих мотелях, пансіонатах та бу­динках готельного типу, які розташовані в селі, селищі чи місті, в умовах розвитку сільського туризму в Україні.

Це дає можливість фахівцям одержати певні знання з уп­равління малими готелями, уміло будувати їх підструктури і підбирати колектив, планувати свої дії відповідно до нових техноло­гій та стандартів обслуговування, а також приймати найбільш оптимальні управлінські рішення.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів та фахівців готельного бізнесу.

Зміст

"Організація обслуговування у малих готелях"Вступ

Розділ 1. ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ І РОЗВИТКУ МАЛИХ ГОТЕЛІВ

1.1. Сутність надання послуг

1.2. Класифікація готельних номерів

Розділ 2. УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ГОТЕЛЕМ

2.1. Сутність управління готелем

2.2. Функції управління

2.3. Організація управлінської ланки малих готелів

2.4. Інженерно-технічна служба

2.5. Служба безпеки

2.6. Ресторанне обслуговування

2.7. Відділ обслуговування

2.8. Організація обслуговування

2.9. Правила поведінки персоналу

2.10. Процес обслуговування гостей у готелі Функції та обов’язки працівників малих готелів

2.11. Види послуг, що надаються в малих готелях

Додаткові послуги

2.12. Організація побутового обслуговування

2.13. Організація прибиральних робіт

Розділ 3. БРОНЮВАННЯ І РОЗМІЩЕННЯ В ГОТЕЛІ

3.1. Процес обслуговування гостей

3.2. Порядок реєстрації і розміщення гостей

3.3. Виписка з номера й оплата рахунку

3.4. Процедури від’їзду. Методи оплати рахунку

Розділ 4. ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ В МАЛОМУ ГОТЕЛІ

4.1. Якість готельних послуг

4.2. Сприйняття і оцінка якості обслуговування

Розділ 5. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У МАЛИХ ГОТЕЛЯХ

5.1. Суть управління персоналом

5.2. Набір та відбір персоналу

5.3. Процес відбору персоналу

5.4. Загальні критерії відбору працівників малого готелю

5.5. Критерії відбору управлінського персоналу

5.6. Вимоги до обслуговуючого персоналу

5.7. Адаптація персоналу

5.8. Випробувальний термін

5.9. Навчання персоналу

5.10. Персонал як чинник забезпечення якості готельних послуг

5.11. Причини незадовільної якості обслуговування

5.12. Значення підвищення якості обслуговування

Розділ 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

6.1. Готельні системи безпеки

6.2. Забезпечення безпеки

6.3. Вимоги щодо забезпечення безпеки

6.4. Санітарно-гігієнічні та протиепідемічні правила і норми

6.5. Контроль за виконанням вимог безпеки

6.6. Режими охорони

Додаток

Список використаної та рекомендованої літератури

Форум Карта сайту Пошук по сайту