"Організаційна техніка"

Розглянуто питання застосування організаційної техніки починаючи від засобів малої оргтехніки та засобів репрографії до оперативної поліграфії, від телефонного й телеграфного до факсимільного зв'язку та електронної пошти; надано характеристику засобам обробки, збереження, пошуку і транспортування документів, а також спеціальним та допоміжним засобам подання інформації. Посібник призначений для вивчення документознавчих дисциплін «Організаційна техніка», «Організація праці документознавця», «Теорія та практика референтської діяльності», «Інформаційна культура». Розрахований на спеціалістів і керівників організацій та установ, працівників департаментів документального забезпечення, кадрових служб, служб діловодства, адміністративно-господарських структур, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, бізнесменів-початківців та всіх ділових людей, хто хоче успішно займатись сучасною підприємницькою діяльністю. Зміст Вступ


"Організація сучасного діловодства"

Посібник присвячений проблемам вивчення організації сучасного діловодства через його культуру як інтегруючого багатогранного напряму досліджень, від рівня якого залежить ефективність виконання установою її профільних завдань. У ньому проаналізовано історичні умови формування сучасного діловодства в Україні. Запропоновано людино-центристські шляхи практичного впровадження в організації засобів досконалого документаційноґо забезпечення управління. Для керівників установ, працівників служб документальних комунікацій, загальних відділів, канцелярій підприємств та організацій, студентів вищих навчальних закладів, викладачів та аспірантів, усіх тих, хто працює з документами. Зміст Передмова Розділ 1. СУТНІСТЬ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОДСТВА 1.1.    Культура діловодства та її складові 1.1.1. Основні терміни і поняття 1.1.2. Напрями дослідження культури діловодства 1.1.3. Складові культури діловодства 1.2.    Дослідження культури діловодства 1.2.1. Культура діловодства як


"Управлінське документування" (ч. 1)

У посібнику комплексно висвітлено питання управлінського документування з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв вищої потреби об'єкта управління у певному рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології. Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації. Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників канцелярій, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури документування. Зміст Передмова Розділ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДІЛОВОДСТВА 1.1. Виникнення справочінства 1.2. Актове діловодство 1.3. Діловодство в Запорозькіїй Січі 1.4. Наказове діловодство 1.5.


Форум Карта сайту Пошук по сайту