Архівні фонди

У посібнику всебічно розкриваються питання організації Національного архівного фонду, історія становлення та розвитку архівного фонду, архівні фонди як невід’ємна складова духовної спадщини українського народу, питання формування архівних фондів  та забезпечення  їх функціонування. Для керівників та працівників архівних служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто цікавиться інформаційною та архівною справою. РОЗДІЛ І. АРХІВНИЙ ФОНД ЯК СКЛАДОВА ДОКУМЕНТНОГО ФОНДУ КРАЇНИ Документне фондознавство як наукова дисципліна Архівний фонд та архівний документ, як його інформаційна одиниця Класифікація архівнихдокументів Особливості матеріальної основи архівних документів РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ Поява збірок архівних документів часів Київської Русі, Галицько-Волинської держави та литовсько-польської доби (Х – перша


Загальне документознавство

Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна з'явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й ґрунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної  діяльності. Сьогодні термін «документ» стає всеохопнішим, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне й багатоаспектне поняття, нерозривно пов'язане з поданням і використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі. Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. Матеріали подано відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства. Основні етапи розвитку документознавства. Сучасні погляди на структуру науки про документ. Системи документування та їх еволюція. Розвиток носіїв інформації. Модуль 2. Основи теорії про документ.


Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі

У посібнику викладені наукові, нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації продукції та послуг в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Посібник містить короткі описи найважливіших нормативно-технічних документів (міжнаціональних, національних та галузевих стандартів) у документально-інформаційній галузі. Для керівників та працівників інформаційних організацій, служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто має справу з інформаційними ресурсами як у традиційному, так і в електронному форматі й цікавиться стандартизацією в документально-інформаційній сфері. РОЗДІЛ I. Основні засади стандартизації 1.1. Основні поняття та терміни зі стандартизації 1.2. Історія зародження та розвитку стандартизації 1.3. Мета, принципи,функції завдання і методи


Форум Карта сайту Пошук по сайту