"Основи науково-дослідної роботи"

Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу по їх створенню як систему і пояснити кожну її складову. Викладений тут матеріал допоможе студентам з’ясувати особливості інформаційного ринку, ознайомитись з рекламною та інформаційно-консультативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг, оволодіти бенчмаркінгом й основними засадами електронної комерції. Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців та інформаційних аналітиків, усіх, хто хоче ознайомитись з основами маркетингу інформаційних продуктів і послуг та його складових. У Законі України «Про вищу освіту» передбачено, що наукова й науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою освітньої діяльності й здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної й виробничої діяльності в


"Маркетинг інформаційних продуктів і послуг"

Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу по їх створенню як систему і пояснити кожну її складову. Викладений тут матеріал допоможе студентам з’ясувати особливості інформаційного ринку, ознайомитись з рекламною та інформаційно-консультативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг, оволодіти бенчмаркінгом й основними засадами електронної комерції. Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців та інформаційних аналітиків, усіх, хто хоче ознайомитись з основами маркетингу інформаційних продуктів і послуг та його складових. Вступ Удосконалення інформаційної техніки та технологій, розширення сфер застосування їх, індустріалізація виробництва інформаційних продуктів та послуг спричинили бурхливий розвиток інформаційного ринку. Процеси концентрації інформаційних ресурсів у комерційних


"Організація обслуговування у малих готелях"

У посібнику розглянуто сучасні концепції організації обслу­говування в малих готелях, які базуються на теоретичних і практичних основах теорії організації обслуговування гостей в малих готелях, міні-готелях, малих мотелях, пансіонатах та бу­динках готельного типу, які розташовані в селі, селищі чи місті, в умовах розвитку сільського туризму в Україні. Це дає можливість фахівцям одержати певні знання з уп­равління малими готелями, уміло будувати їх підструктури і підбирати колектив, планувати свої дії відповідно до нових техноло­гій та стандартів обслуговування, а також приймати найбільш оптимальні управлінські рішення. Призначений для студентів вищих навчальних закладів та фахівців готельного бізнесу. Зміст Вступ Розділ 1. ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ І РОЗВИТКУ МАЛИХ ГОТЕЛІВ 1.1. Сутність надання послуг 1.2. Класифікація готельних номерів Розділ 2. УПРАВЛІННЯ МАЛИМ ГОТЕЛЕМ 2.1. Сутність управління готелем 2.2. Функції управління 2.3. Організація управлінської ланки малих готелів


Форум Карта сайту Пошук по сайту