"Менеджмент персоналу"

Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з’ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань. Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, право знавців, менеджерів, усіх, хто хоче ознайомитися з основами кадрової роботи. Зміст Вступ Модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ Розділ 1. Організація роботи з персоналом 1.1. Людина в суспільному виробництві 1.2. Школи та теорії менеджменту 1.3. Напрями, методи і стилі управління персоналом 1.4. Менеджмент персоналу як багатогранний процес Розділ 2. Кадрове планування 2.1. Організації


"Основи психології та педагогіки"

Посібник допоможе розвивати у студентів здібності до наукового підходу визначення найбільш ефективних прийомів, форм, методів, засобів і цілісних психолого-педагогічних технологій управління та впливу на підлеглих з мстою підвищення їх професійної зрілості, розвитку моральних якостей, поведінки сучасного керівника, здатного висококваліфіковано виконувати коло соціально-виробничих обов'язків. Для спеціалістів і керівників організацій, підприємств, працівників юридичних і соціально-психологічних служб, викладачів та студентів вищих навчальних закладів. Зміст Вступ Частина 1. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ Розділ І. Психологія як наука 1.1. Предмет психології. Основні складові психології як науки 1.2. Психологія в системі наук. Міждисциплінарні зв'язки та характеристика основних галузей психології 1.3. Розвиток психології як науки 1.4. Школи, напрями та основні концепції в психології 1.5. Методи психологічної науки Розділ 2. Психологія діяльності та пізнавальних процесів 2.1. Діяльність 2.2. Відчуття


"Соціологія"

У першiй частинi посiбника висвiтлено основнi питання соцiології, зокрема її специфiка, функції, методи i категорії, подано соцiологiчний аналiз суспiльства, взаємозв’язок суспiльства i особистостi, соцiальна стратифiкацiя i соцiальна мобiльнiсть, наводяться основнi поняття соцiології освiти, науки й культури. Друга частина посiбника присвячена питанням економiчної теорії i практики з точки зору соцiології. Аналiзуються соцiологiя органiзацiї, соцiологiя працi, соцiологiя народонаселення тощо. В окремi роздiли видiленi такі питания соцiології: управлiння, особливостi реалiзації влади в органiзації, типи соцiальних конфлiктiв i шляхи їх вирiшення. У роздiлi, присвяченому органiзацiйнiй культурi, узагальнено її методологiю і визначено засади сучасної культури органiзацii. Для студентiв усiх спецiальностей та всiх, хто цiкавитъся законами «людських взаємостосункiв». Зміст Вступне слово ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ Розділ 1. Соціологія як самостійна наука про


Форум Карта сайту Пошук по сайту