"Історія діловодства"

У посібнику всебічно розкриваються питання історії документування починаючи із зародження документальної форми фіксації інформації, становлення і розвитку діловодства протягом історичних періодів і закінчуючи організацією документаційного забезпечення в Україні з початку XX ст. й до наших часів. Детально описана технологія. порядок роботи з документами, організація контролю за їх виконанням. систем документації та особливості збереження документів в кожний з історичних періодів. Для керівників та працівників служб діловодства. менеджерів з керування документацією підприємств та установ державної і не-державної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто працює з документацією. Зміст Передмова Модуль 1. Становлення інституту документування Розділ 1. Зародження документальної форми фіксації інформації 1.1. Основні форми документування 1.2. Предметне документування 1.3. Зображувальне документування Список використаної літератури Розділ 2.


"Документування у підприємницькій сфері"

Дане видання продовжує серію навчальних посібників з культури діловодства, кожен з яких є само-стійним. У посібнику в документознавчому контексті розкриваються питання. документаційного забезпечення функціонування підприємницьких структур. Наведені зразки оформлення документів щодо створення суб’єктів господарювання, документування договірних відносин, проведення обліково-фінансових та банківських операцій. Детально описані питання створення і порядок роботи з торговельною та зовнішньоторговельною документацією, призначення і види податкової документації, вимоги до створення окремих видів податкових документів. Для керівників та працівників підприємств і установ приватної та державної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто працює з документацією. Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень


"Організація загального діловодства"

Дане видання відкриває серію навчальних посібників з культури діловодства, кожен з яких є самостійним. В даному посібнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення управління з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології. Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям документування. Зміст Передмова Модуль 1. ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ. 1.1. Основи побудови діловодних процесів. 1.2. Форми організації роботи з документами. 1.3. Документ: основні поняття, властивості, класифікація. 1.4. Загальні вимоги до оформлення


Форум Карта сайту Пошук по сайту