"Ділові контакти з іноземними партнерами"

Пошук нових ділових партнерів, ведення ділових переговорів стали повсякденною діяльністю значного числа українців. У ході ділових стосунків проводяться не тільки ділове спілкування, консультації, але й неофіційні зустрічі, вручаються сувеніри І подарунки. Щоб успішно вести справи, необхідно знати як загальноприйняті правила етики ділових стосунків, так і враховувати національні особливості своїх партнерів, психологію їх поведінки. Завдання посібника не тільки допомогти діловим людям зорієнтуватися в особливостях міжнародного спілкування, але й дати можливість придбати певні навички. У додатках подано Закони України щодо правового режиму іноземних громадян, адреси та телефони державних установ, посольств та представництв, англо-український словник і розмовник ділової людини та багато іншої корисної інформації. Для аспірантів, викладачів, вітчизняних підприємців, бізнесменів, всіх ділових людей, хто спілкується з партнерами, котрі мешкають за територією України. Зміст Вступ Розділ 1.


"Документування в дипломатичній діяльності"

У посібнику в документознавчому контексті розкриваються питання документаційного забезпечення функціонування дипломатичних структур. Наведені зразки оформлення документів починаючи зі створення вітчизняної дипломатичної служби 1917-1919 рр. Детально описані питання укладання міжнародних договорів, їх виконання та припинення дії. Дипломатичне листування подано як важливий аспект дипломатичної практики, розкриті особливості складання дипломатичних та приватних листів, статусних документів, ведення внутрішньо-відомчої документації, документування протокольних заходів. Для, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, керівників та працівників підрозділів зовнішньоекономічного відомства, усіх тих, хто хоче ознайомитись з міжнародною документацією. Зміст Вступ Розділ 1. Дипломатична служба України: історія, організаційна побудова та особливості документаційної системи 1.1. Історія створення перших дипломатичних документів 1.2. Правові засади та порядок організації


"Історія діловодства"

У посібнику всебічно розкриваються питання історії документування починаючи із зародження документальної форми фіксації інформації, становлення і розвитку діловодства протягом історичних періодів і закінчуючи організацією документаційного забезпечення в Україні з початку XX ст. й до наших часів. Детально описана технологія. порядок роботи з документами, організація контролю за їх виконанням. систем документації та особливості збереження документів в кожний з історичних періодів. Для керівників та працівників служб діловодства. менеджерів з керування документацією підприємств та установ державної і не-державної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто працює з документацією. Зміст Передмова Модуль 1. Становлення інституту документування Розділ 1. Зародження документальної форми фіксації інформації 1.1. Основні форми документування 1.2. Предметне документування 1.3. Зображувальне документування Список використаної літератури Розділ 2.


Форум Карта сайту Пошук по сайту