"Загальне документознавство"

Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна з'явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й ґрунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності. Сьогодні термін «документ» стає все більш популярним, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне і багатоаспектне поняття, нерозривно пов'язане з поданням і використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі. Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. Матеріали подано відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Зміст Вступ Модуль 1. Етапи розвитку та засади документознавства ЗМ 1. Основні етапи розвитку документознавства ЗМ 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ ЗМ 3. Системи документування та їх еволюція ЗМ 4. Розвиток носіїв інформації


"Організаційна техніка"

Розглянуто питання застосування організаційної техніки починаючи від засобів малої оргтехніки та засобів репрографії до оперативної поліграфії, від телефонного й телеграфного до факсимільного зв'язку та електронної пошти; надано характеристику засобам обробки, збереження, пошуку і транспортування документів, а також спеціальним та допоміжним засобам подання інформації. Посібник призначений для вивчення документознавчих дисциплін «Організаційна техніка», «Організація праці документознавця», «Теорія та практика референтської діяльності», «Інформаційна культура». Розрахований на спеціалістів і керівників організацій та установ, працівників департаментів документального забезпечення, кадрових служб, служб діловодства, адміністративно-господарських структур, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, бізнесменів-початківців та всіх ділових людей, хто хоче успішно займатись сучасною підприємницькою діяльністю. Зміст Вступ


"Організація сучасного діловодства"

Посібник присвячений проблемам вивчення організації сучасного діловодства через його культуру як інтегруючого багатогранного напряму досліджень, від рівня якого залежить ефективність виконання установою її профільних завдань. У ньому проаналізовано історичні умови формування сучасного діловодства в Україні. Запропоновано людино-центристські шляхи практичного впровадження в організації засобів досконалого документаційноґо забезпечення управління. Для керівників установ, працівників служб документальних комунікацій, загальних відділів, канцелярій підприємств та організацій, студентів вищих навчальних закладів, викладачів та аспірантів, усіх тих, хто працює з документами. Зміст Передмова Розділ 1. СУТНІСТЬ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОДСТВА 1.1.    Культура діловодства та її складові 1.1.1. Основні терміни і поняття 1.1.2. Напрями дослідження культури діловодства 1.1.3. Складові культури діловодства 1.2.    Дослідження культури діловодства 1.2.1. Культура діловодства як


Форум Карта сайту Пошук по сайту