"Управлінське документування" (ч. 1)

У посібнику комплексно висвітлено питання управлінського документування з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв вищої потреби об'єкта управління у певному рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології. Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації. Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників канцелярій, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури документування. Зміст Передмова Розділ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДІЛОВОДСТВА 1.1. Виникнення справочінства 1.2. Актове діловодство 1.3. Діловодство в Запорозькіїй Січі 1.4. Наказове діловодство 1.5.


"Управлінське документування" (ч. 2)

У другій частині посібника всебічно розкриваються питання організації діловодства в кадрових службах. Наведені зразки оформлення основних документів по роботі з персоналом. Детально описана технологія, порядок роботи з документами, організація контролю за їх виконанням, систематизація та збереження документів. Організація і ведення кадрової документації згідно з вимогами чинного законодавства та наведеними рекомендаціями дадуть змогу підвищити ефективність роботи працівників кадрових служб, навести і підтримувати належний порядок у кадровому діловодстві, забезпечити можливість постійно володіти вірогідною інформацією про кількісний та якісний склад кадрів, їхній рух, своєчасно готувати необхідні відомості, довідковий матеріал та звіти. Для керівників та працівників кадрових служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, всіх, хто працює з кадровою документацією. Зміст Передмова Розділ 1. Особливості


Форум Карта сайту Пошук по сайту