"Основи психології та педагогіки"

Посібник допоможе розвивати у студентів здібності до наукового підходу визначення найбільш ефективних прийомів, форм, методів, засобів і цілісних психолого-педагогічних технологій управління та впливу на підлеглих з мстою підвищення їх професійної зрілості, розвитку моральних якостей, поведінки сучасного керівника, здатного висококваліфіковано виконувати коло соціально-виробничих обов'язків. Для спеціалістів і керівників організацій, підприємств, працівників юридичних і соціально-психологічних служб, викладачів та студентів вищих навчальних закладів. Зміст Вступ Частина 1. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ Розділ І. Психологія як наука 1.1. Предмет психології. Основні складові психології як науки 1.2. Психологія в системі наук. Міждисциплінарні зв'язки та характеристика основних галузей психології 1.3. Розвиток психології як науки 1.4. Школи, напрями та основні концепції в психології 1.5. Методи психологічної науки Розділ 2. Психологія діяльності та пізнавальних процесів 2.1. Діяльність 2.2. Відчуття


"Соціологія"

У першiй частинi посiбника висвiтлено основнi питання соцiології, зокрема її специфiка, функції, методи i категорії, подано соцiологiчний аналiз суспiльства, взаємозв’язок суспiльства i особистостi, соцiальна стратифiкацiя i соцiальна мобiльнiсть, наводяться основнi поняття соцiології освiти, науки й культури. Друга частина посiбника присвячена питанням економiчної теорії i практики з точки зору соцiології. Аналiзуються соцiологiя органiзацiї, соцiологiя працi, соцiологiя народонаселення тощо. В окремi роздiли видiленi такі питания соцiології: управлiння, особливостi реалiзації влади в органiзації, типи соцiальних конфлiктiв i шляхи їх вирiшення. У роздiлi, присвяченому органiзацiйнiй культурi, узагальнено її методологiю і визначено засади сучасної культури органiзацii. Для студентiв усiх спецiальностей та всiх, хто цiкавитъся законами «людських взаємостосункiв». Зміст Вступне слово ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ Розділ 1. Соціологія як самостійна наука про


Форум Карта сайту Пошук по сайту