"Основи психології та педагогіки"

Палеха Ю. І., Герасимчук В. І., Шиян О. М., Київ-2003, вид. "ЄУФІМБ"

Посібник допоможе розвивати у студентів здібності до наукового підходу визначення найбільш ефективних прийомів, форм, методів, засобів і цілісних психолого-педагогічних технологій управління та впливу на підлеглих з мстою підвищення їх професійної зрілості, розвитку моральних якостей, поведінки сучасного керівника, здатного висококваліфіковано виконувати коло соціально-виробничих обов'язків.

Для спеціалістів і керівників організацій, підприємств, працівників юридичних і соціально-психологічних служб, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

"Основи психології та педагогіки"Вступ

Частина 1. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ

Розділ І. Психологія як наука

1.1. Предмет психології. Основні складові психології як науки

1.2. Психологія в системі наук. Міждисциплінарні зв'язки та характеристика основних галузей психології

1.3. Розвиток психології як науки

1.4. Школи, напрями та основні концепції в психології

1.5. Методи психологічної науки

Розділ 2. Психологія діяльності та пізнавальних процесів

2.1. Діяльність

2.2. Відчуття та сприймання

2.3. Увага

2.4. Пам'ять

2.5. Уява

2.6. Мислення

Розділ 3. Психологія особистості

3.1. Поняття особистості

3.2. Здібності

3.3. Темперамент

3.4. Характер

3.5. Почуття та емоції

Розділ. 4. Психологія міжособистісних відносин

4.1. Групи в психології

4.2. Особистість у групі

4.3. Відносини в групах і колективах

4.4. Лідерство

4.5. Сучасні теорії міжособових стосунків

Розділ 5. Психологія спілкування

5.1. Поняття про спілкування

5.2. Види спілкування

5.3. Засоби спілкування

5.4. Рівні ділового спілкування

5.5. Соціальні типи в діловому спілкуванні

5.6. Психологічна культура спілкування

Розділ 6. Психологія конфлікту

6.1. Типологія конфліктів

6.2. Тини поведінки в кризових ситуаціях

6.3. Шляхи подолання конфлікту

Частина ІІ. ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Розділ 1. Педагогіка як наука

1.1. Об'єкт і предмет педагогіки

1.2. Генеза педагогіки як науки

1.3. Аксіологічні орієнтири педагогіки

1.4. Принципи педагогіки

1.5. Методи педагогіки

Розділ 2. Складові виховного процесу

2.1. Структура педагогічного процесу

2.2. Виховання громадянськості

2.3. Патріотичне виховання

2.4. Економічне виховання

2.5. Екологічне виховання

2.6. Моральне виховання

2.7. Естетичне виховання

2.8. Виховання спортом

Розділ 3. Місце і роль викладача в процесі виховання учнівської і студентської молоді

3.1. Особистість викладача у виховному процесі

3.2. Викладач як вчений і педагог

3.3. Парадигма виховної роботи викладача

Розділ 4. Самостійна робота студентів

4.1. Види самостійної роботи

4.2. Основні умови ефективної організації самостійної роботи

4.3. Поєднання самостійної роботи з іншими формами навчання

4.4. Самооцінка знань студентом та прищеплення йому навичок самостійної діяльності Список використаної літератури

Форум Карта сайту Пошук по сайту