"Документування в дипломатичній діяльності"

У посібнику в документознавчому контексті розкриваються питання документаційного забезпечення функціонування дипломатичних структур. Наведені зразки оформлення документів починаючи зі створення вітчизняної дипломатичної служби 1917-1919 рр. Детально описані питання укладання міжнародних договорів, їх виконання та припинення дії. Дипломатичне листування подано як важливий аспект дипломатичної практики, розкриті особливості складання дипломатичних та приватних листів, статусних документів, ведення внутрішньо-відомчої документації, документування протокольних заходів.

Для, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, керівників та працівників підрозділів зовнішньоекономічного відомства, усіх тих, хто хоче ознайомитись з міжнародною документацією.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Дипломатична служба України: історія, організаційна побудова та особливості документаційної системи

1.1. Історія створення перших дипломатичних документів

1.2. Правові засади та порядок організації дипломатичної служби

1.3. Класифікація дипломатичних документів

1.4 Вимоги до структури і мови дипломатичних документів

Розділ 2. Підготовка міжнародної договірно-правової документації

2.1. Характеристика та види міжнародних договорів

2.2. Порядок укладання міжнародних договорів

2.3. Організація виконання та припинення дії міжнародних договорів

2.4. Особливості укладання окремих видів міжнародно-правових документів

2.5. Підготовка заключних документів міжнародних переговорів та візитів

Розділ 3. Документи дипломатичного листування та статусні документи

3.1. Особливості дипломатичного листування

3.2. Складання традиційних дипломатичних документів

3.3. Підготовка нестандартизованих дипломатичних документів

3.4. Особливості складання статусних документів

Розділ 4. Ведення внутрішньо-відомчої документації

4.1. Ведення довідково-інформаційної документації

4.2. Ведення звітно-облікової документації

4.3. Документування протокольних заходів

4.4. Складання візової документації

Список використаної літературиФорум Карта сайту Пошук по сайту