"Історія діловодства"

У посібнику всебічно розкриваються питання історії документування починаючи із зародження документальної форми фіксації інформації, становлення і розвитку діловодства протягом історичних періодів і закінчуючи організацією документаційного забезпечення в Україні з початку XX ст. й до наших часів. Детально описана технологія. порядок роботи з документами, організація контролю за їх виконанням. систем документації та особливості збереження документів в кожний з історичних періодів. Для керівників та працівників служб діловодства. менеджерів з керування документацією підприємств та установ державної і не-державної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто працює з документацією.

Зміст

Передмова

Модуль 1. Становлення інституту документування

Розділ 1. Зародження документальної форми фіксації інформації

1.1. Основні форми документування

1.2. Предметне документування

1.3. Зображувальне документування

Список використаної літератури

Розділ 2. Світовий досвід організації процесу документування

2.1. Документування за шумеро-вавилонської цивілізації

2.2. Документування в Давньому Єгипті.

2.3. Зачатки документування в Древній Греції

2.4. Документування в Римі

Список використаної літератури

Модуль 2. Становлення діловодства на території України

Розділ 3. Становлення діловодства в Х - ХІV ст.

3.1. Документування часів Київської Русі

3.2. Діловодство доби литовської експансії

3.3. Особливості діловодства часів Речі Посполитої

3.4. Зачатки власної діловодної системи на Січі

Список використаної літератури

Розділ 4. Розвиток діловодства в ХV -ХІХ ст.

4.1.Особливості ведення діловодства у Запорізькій Січі

4.2. Урядово-адміністративна документація Гетьманщини

4.3. Процесуально-юридична документація

4.4 Особливості оформлення документів в імперських установах

4.5. Діловодство в духовних консисторіях

Список використаної літератури

Розділ 5. Організація діловодства в Україні у ХХ -ХХІ ст.

5.1. Побудова діловодства в часи визвольних змагань

5.2. Особливості організації діловодства радянської доби

5.3. Розвиток спеціальних систем документації в радянські часи

5.4. Діловодство в незалежній Україні

Список використаної літературиФорум Карта сайту Пошук по сайту