"Маркетинг інформаційних продуктів і послуг"

Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу по їх створенню як систему і пояснити кожну її складову. Викладений тут матеріал допоможе студентам з’ясувати особливості інформаційного ринку, ознайомитись з рекламною та інформаційно-консультативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг, оволодіти бенчмаркінгом й основними засадами електронної комерції.

Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців та інформаційних аналітиків, усіх, хто хоче ознайомитись з основами маркетингу інформаційних продуктів і послуг та його складових.

Вступ

Удосконалення інформаційної техніки та технологій, розширення сфер застосування їх, індустріалізація виробництва інформаційних продуктів та послуг спричинили бурхливий розвиток інформаційного ринку. Процеси концентрації інформаційних ресурсів у комерційних автоматизованих структурах, приватизація джерел інформації особливо яскраво проявляються у високорозвинених країнах.

Комерційні засади інформаційного обслуговування вимагають від керівників інформаційних служб розроблення певної ринкової стратегії. Тому закономірним наслідком поширення підприємництва в інформаційній сфері стало виокремлення із загальної концепції маркетингу товарів масового попиту та товарів виробничого призначення самостійного напряму — маркетингу інформаційних продуктів і послуг та його складових.

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг виокремився ще й у результаті підвищення рівня монополізації інформаційного ринку, а отже, рівня його організації та контрольованості. Його концепція передбачає досягнення головної цілі фірми через задоволення конкретних інформаційних потреб споживачів. Такий підхід відповідає тенденціям розвитку загальної теорії маркетингу: виробляти не те, що фірма може виробляти, а потім збувати в будь-який спосіб, а виробляти тільки те, що необхідно споживачу.

Розвиток інформаційних технологій і поширення їх у всі галузі людської діяльності, подальший розвиток інформаційного бізнесу неможливі без ретельного аналізу ринкової ситуації, можливостей інформаційних структур, потреб потенційних споживачів.

Метою підготовки посібника є ознайомлення читачів з особливостями маркетингу в інформаційному бізнесі, з теорією і практикою маркетингової діяльності провідних західних інформаційних фірм і вітчизняних підприємств індустрії інформації, особливостями структури інформаційного ринку, його сегментацією, проведенням маркетингових досліджень, аналізом результатів і виробленням маркетингових стратегій, планів та заходів щодо їх реалізації.

В посібнику розкрито теоретичні засади управління рекламною діяльністю, основи організації проведення рекламної кампанії, особливості проведення інформаційним підприємством рекламної політики, питання контролю її ефективності та результатів.

Окремий розділ посібника присвячено теоретичним аспектам бенчмаркінгу в управлінні бізнес-процесами, питанням застосування бенчмаркінгу на підприємствах України та його реалізації в документно-інформаційній сфері.

Значна увага в посібнику відведена поняттям і методам консультативної діяльності, зроблена класифікація інформаційно-консультаційних служб, розкрита організація їх діяльності; виділено основні засади інформаційного консалтингу та побудова ІТ-консалтингу.

В посібнику проаналізовані теоретичні основи електронної комерції, як основа успіху подано інтернет–маркетинг, суть міжнародної електронної комерції на сучасному етапі та особливості її розвитку в Україні.

Щиру подяку автори висловлюють завідувачу кафедри маркетингу Європейського університету проф. Луцію Олександру Павловичу та доц. Прокопенко Лілії Сергіївні, чиї критичні зауваження, практичні поради дали змогу вдосконалити текст і структуру цього видання.

Автори будуть також вдячні всім, хто висловить зауваження і зважить на них при підготовці наступного перевидання.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг як напрямок підприємницької діяльності

1.1. Визначення основних понять

1.2. Маркетингове середовище підприємництва

1.3. Побудова інформаційного маркетингу на підприємстві

Розділ 2. Інформаційний продукт як товар, що надається суб’єктами ринку

2.1. Інформація як головний чинник ринку

2.2. Види інформаційних продуктів і послуг

2.3 Методи отримання й обробки маркетингової інформації

Розділ 3. Сутність ринку інформаційної продукції та послуг

3.1. Основні показники інформаційного ринку

3.2. Дослідження конкурентного середовища на ринку

3.3. Побудова стратегії боротьби за споживачів

Розділ 4. Системи маркетингових досліджень і маркетингової інформації

4.1. Побудова маркетингової інформаційної системи

4.2. Принципи розробки та впровадження інформаційних систем

4.3. Моделі й методи ухвалення маркетингових рішень

Розділ 5. Рекламна діяльність для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг

5.1. Теоретичні засади управління рекламною діяльністю

5.2. Організація проведення рекламної кампанії

5.3. Особливості проведення рекламної політики інформаційним підприємством

5.4. Контроль ефективності рекламної політики та її результатів

Розділ 6. Бенчмаркінг, як ефективна технологія у сфері інформаційних продуктів та послуг

6.1. Теоретичні аспекти бенчмаркінгу в управлінні бізнес-процесами

6.2. Застосування бенчмаркінгу на підприємствах України

6.3. Практична реалізація бенчмаркінгу в документно-інформаційній сфері

Розділ 7. Інформаційно-консультативна діяльність як напрямок підприємницької діяльності

7.1. Поняття, мета і методи консультативної діяльності

7.2. Класифікація інформаційно-консультаційних служб

7.3. Організація консалтингової діяльності

7.4. Інформаційний консалтинг як вид консультаційної діяльності

7.5. Побудова ІТ-консалтингу

Розділ 8. Електронна комерція

8.1. Теоретична основа електронної комерції

8.2. Інтернет –маркетинг як основа успіху Е-комерції

8.3. Міжнародна електронна комерція на сучасному етапі

8.4. Особливості розвитку електронної комерції в Україні

ЛітератураФорум Карта сайту Пошук по сайту