Діловодство дільничних виборчих комісій

У державі, де різноманітні вибори відбуваються набагато частіше ніж це передбачено законодавством, постійно існує потреба у бланках діловодства дільничних виборчих комісій. І виникає така потреба перш за все тому, що саме ці ДВК формуються переважно з простих громадян, які лише ситуативно приймають участь у виборчому процесі. Люди, які працюють у різних організаціях та на різних посадах, пенсіонери, студенти і безробітні – всі вони потрапляють у склад дільничних виборчих комісій, головним обов’язком яких є підрахунок голосів виборців. Але перед тим як підраховувати результати волевиявлення громадян, треба підготувати самі вибори на місцях та добре організувати сам виборчій процес. Саме для того, щоб допомогти ДВК у організації виборчого процесу, ми розміщуємо тут приклади оформлення основних документів дільничних виборчих комісій. А їх, як це не дивно, не так вже і багато. Справа в тім, що дільнична виборча комісія – це колегіальний орган, рішення якого приймаються


Нові типові форми ведення первинно-облікової документації відділу кадрів

Відповідно до наказу Державного комітету статистики України №489 від 5 грудня 2008 року «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» із змінами та доповненнями, внесеними іншим наказом Держкомстату №496 від 25 грудня 2009 року «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 «Особова картка працівника»», були затвердженні нові типові форми ведення первинно-облікової документації відділу кадрів зі статистики праці. Згідно цього наказу введено в дію такі типові форми: П-1, П-2, П-3, П-4, П-5, П-6, П-7 З 1-го січня 2009 року визнано такими, що втратили чинність: Наказ Міністерства статистики України № 144 від 22 травня 1996 року "Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі" Наказ Міністерства статистики України № 253 від 9 жовтня 1995 року "Про затвердження типових форм первинного обліку" Наказ Міністерства статистики України № 277 "Про


Інструкція з діловодства вищого навчального закладу

Зміст інструкції з діловодства Загальні положення Документування управлінської діяльності Організація роботи з документами Складання та оформлення службових документів Розмноження документів Порядок реєстрації та індексації внутрішніх документів Порядок реєстрації та відправлення вихідної кореспонденції Організація контролю за виконанням документів Додатки до інструкції з діловодства 1. Загальні положення 1.1. Інструкція з діловодства у Європейському університеті (надалі – Інструкція) встановлює єдину систему діловодства, регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів Університету і спрямована на удосконалення управлінської діяльності. 1.2. Інструкція визначає порядок ведення загального діловодства; її положення поширюються на всю службову документацію, в тому числі створювану у відокремлених підрозділах Університету. 1.3. Викладені в Інструкції правила і рекомендації щодо порядку здійснення діловодних


Форум Карта сайту Пошук по сайту