Новини (архів)

Практиці силлабусу в Європейському університеті вже 15 років

Сьогодні пріоритетом набуття знань є підготовка молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві,  розроблення  сучасних інформаційно-комунікаційних засобів, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу та його доступність. Цьому сприяє впровадження новітніх систем дистанційного навчання, а також вдосконалення навчальних програм викладання дисциплін як для студентів, так і для викладачів.

Силлабус (Sуllabus) – навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять,  тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури.

Докладніше

Черговий випуск в Європейському університеті документознавців та інформаційних аналітиків для відновленої України!

Відповідно до наказу ректора Європейського університету професора Івана Івановича Тимошенко № 9 від 29 cічня 2013 року на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності з 4 по 10 лютого 2013 року працювала Державна екзаменаційна комісія зі спеціальності 6.020105, 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на чолі з проф. Наталією Павлівною Московченко.

До захисту дипломних робот та складання державних іспитів зі спеціальності 7.02010501 “Документознавство та інформаційна діяльність” було допущено 17 осіб; до складання державних іспитів з напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність» допущено 37 випускників.

Докладніше

ЗАГАЛЬНЕ ДІЛОВОДСТВО:
теорія та практика керування
управлінською документацією

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України
як навчальний посібник для вищих навчальних закладів

Палеха Ю. І.

У навчальному посібнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог нових законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.

Посібник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям керування документацією. В посібнику вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними так і електронними документами. Посібник допоможе студентам при вивчення дисциплін «Діловодство», «Документаційне забезпечення управління» та «Керування документацією». Практичні завдання і тести дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.

Докладніше

Документально-інформаційні комунікації

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України
як навчальний посібник для вищих навчальних закладів

Юрій Палеха, Олександр Оксіюк, Наталія Мурейко

У посібнику всебічно розкриваються питання організації документально-інформаційних комунікацій. Соціальна комунікація подана з однієї сторони як складова існування людства, а з іншої як основа обміну документальною інформацією, проаналізовані соціальні інститути, деталізовані питання організації масової, в т.ч. рекламної комунікації. Окремо проаналізована структура документально-інформаційної наукової та політичної комунікації.

Для керівників та працівників кадрових служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто цікавиться документально-інформаційними комунікаціями.

Докладніше

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України
як навчальний посібник для вищих навчальних закладів

Палеха Ю. І., Леміш Н. О.

У посібнику всебічно розглянуто основні засади науково-дослідної роботи. Наука подано як систему уявлень про дійсність, висвітлено питання організації наукової діяльності, наведено структуру та класифікацію наук, розкрито основи методології науково-дослідної роботи, проаналізовано організацію наукових досліджень та їх інформаційне забезпечення, розглянуті питання підведення підсумків наукових досліджень, виокремлено організаційні аспекти наукової діяльності, вимоги до підготовки й оформлення курсових, дипломних та магістерських робіт.

Для керівників та працівників наукових установ, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто займається науково-дослідною роботою.

Докладніше

Документознавство та інформаційна аналітика
в Європейському університеті від
молодшого спеціаліста до магістра!

Сьогодні в Україні становлення і розвиток документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності – найважливіше стратегічне завдання державної політики, умова для розвитку національної економіки, наукоємних виробництв та високих технологій.

За цією спеціальністю в провідному ВНЗ країни – Європейському університеті готують фахівців за 4 освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Усі вони підготовлені до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних та кадрових підрозділах і службах, департаментах та відділах документально-інформаційного забезпечення установ та підприємств різного профілю і різних форм власності (ліцензія серія АД № 073052 від 08.01.2013 р.)

Докладніше

Дванадцятий випуск
документознавців-інформаційних аналітиків
в Європейському університеті

Відповідно до наказу ректора Європейського університету професора Івана Івановича Тимошенко № 83 від 12 вересня 2012 року на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності з 4 по 12 лютого 2013 року працювала Державна екзаменаційна комісія зі спеціальності 6.020105, 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на чолі з проф. Ларисою Михайлівною Зеленською.

До захисту дипломних робот та складання державних іспитів зі спеціальності 7.02010501 “Документознавство та інформаційна діяльність” було допущено 12 осіб; до складання державних іспитів з напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність» допущено 43 особи.

Докладніше

УВАГА! СТОСУЄТЬСЯ ВСІХ, ХТО ПРАЦЮЄ З ІНФОРМАЦІЄЮ!

Про затвердження Типової інструкції з діловодства
у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

(згідно Постанови КМУ від 30 листопада 2011 р. N 1242)

Нещодавно Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року N 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» (надалі Постанова № 1242) набула сили нова Типова інструкція з діловодства.

З набранням чинності зазначеною постановою, відповідно, втратила чинність Примірна інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», згідно Постанови КМУ від 17 жовтня 1997 р. N 1153.

Докладніше

Результати студентської олімпіади в Європейському університеті
зі спеціальності 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»

17 лютого 2012 р. в головному корпусі Європейського університету проводив-ся перший етап студентської олімпіади зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» з навчаль-них дисциплін «Документознавство» та «Діловодство».

Журі студентської олімпіади 2011/2012р зі спеціальності 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність», було cтворено на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.11.2011 р. №1324 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2011-2012 навчальному році», наказу ректора Європейського університету від 01 грудня 2011 року № 81 та положення про Студентську олімпіаду Європейського університету від 21 січня 2009 року.

Підвівши підсумки виконання індивідуальних студентських конкурсних завдань учасників І етапу олімпіади 2011/2012р. спеціальності 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» журі постановило присвоїти:

  • з дисципліни «Документознавство»
      foto-z-olimpiadi-250.jpg
    1. місце – Бояриній Кристині Миколаївні, група 234, ІІІ курс ФІСТ;
    2. місце – Ждановій Вірі Олександрівні, група 224, ІІ курс ФІСТ;
    3. місце – Сич Ганні Олександрівні, група 244, IV курс ФІСТ.
  • з дисципліни «Діловодство»
    1. місце – Юрченко Людмилі Василівні, група 025 бізнес-коледжу;
    2. місце – Карташовій Каріні Олегівні, група 025 бізнес-коледжу.

Грамоти переможцям конкурсу були вручені в урочистій обстановці 23 лютого 2012 р., що проходив в Європейському університеті на Дні факультету інформаційних систем і технологій

 

Шлях до посади ТОП-менеджера лежить
через вміння працювати з інформацією!

Сьогодні в Україні становлення і розвиток документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності – найважливіше стратегічне завдання державної політики, умова для розвитку національної економіки, науковоємних виробництв та високих технологій. За цією спеціальністю у нас, в Європейському університеті готуються фахівці, які  підготовлені до  роботи в інформаційних, аналітичних, архівних,  адміністративних  та кадрових  підрозділах і службах, відділах документального забезпечення установ та підприємств різного профілю і різних форм власності.

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності створена у вересні 2001 року й функціонує у складі факультету інформаційних систем і технологій Європейського університету. Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та бакалаврів з напряму 6.010205 «Документознавство та інформаційна діяльність».

ДокладнішеФорум Карта сайту Пошук по сайту