Документознавство та інформаційна аналітика в Європейському університеті

Від молодшого спеціаліста до магістра!

Сьогодні в Україні становлення і розвиток документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності – найважливіше стратегічне завдання державної політики, умова для розвитку національної економіки, наукоєм-них виробництв та високих технологій.

За цією спеціальністю в одному з провідних ВНЗ країни – Європейському університеті готують фахівців за 4 освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Усі вони підготовлені до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних та кадрових підрозділах і службах, департаментах та відділах документально-інформаційного забезпечення установ та підприємств різного профілю і різних форм власності (ліцензія серія АД № 073052 від 08.01.2013 р.)

Професійна діяльність фахівців з даної спеціальності полягає у виконанні спеціальних функцій пов’язаних з розробкою і впровадженням технологічних процесів документування, роботи з документами та інформацією, вирішенні спеціальних та діагностичних завдань з документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції та функціональної підготовки. Основні напрями професійної діяльності документознавця – інформаційного аналітика: організаційно-управлінська, інформаційно-аналітична кадрова, діловодна, референтська та консультаційна.

Документознавство та інформаційна аналітика в Європейському університетіУніверситет готує спеціалістів, які вміють працювати за інноваційними технологіями, готові до самоорганізації, генерування і реалізації нових ідей, постійного вдосконалення, здатних за будь-яких непередбачених обставин виконувати як поточні, так і перспе-ктивні плани!

Випускники можуть займати посади спеціалістів та керівників відділів інформаційного моніторингу аналітичних компаній, працювати в органах державної влади чи місцевого самоврядування, у відділах управління персоналом, референтній службі підприємства, агенціях з маркетингової діяльності, бути адміністраторами мереж електронного документообігу, або створити власну інформаційно-аналітичну форму.

Завжди раді Вам!

 

тел.: 424-23-61 (внутр. #117)

E-mail: doc_inf@kyiv.e-u.in.ua; paleha@kyiv.e-u.in.ua

Форум Карта сайту Пошук по сайту