Плідна співпраця державного і приватного університетів

Європейський університет і НАУ постійно розширюють контакти

Вже багато років продовжується плідна співпраця приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» та Національного   авіаційного університету в напрямі пошуку шляхів вдосконалення підготовки  фахівців.

2-3 квітня в Національному авіаційному університеті пройшла ХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» з напряму «Гуманітарні науки», в якій  взяли участь студенти  кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського  університету на чолі з  завідувачем кафедри проф. Палеха Ю. І.

Учасники представили ряд доповідей базуючись на проведених ними разом з керівником дослідженнях у документознавчій  та інформаційно-аналітичній сферах. Виступи студентів супроводжувала презентація матеріалів.

Серед виступаючих з доповідями щодо проблем організації документаційного забезпечення банківської установи та приватного підприємства студентки 4 курсу Лінник Карина  та Шевчик Аліна, науковим керівником яких  був  кандидат історичних наук, професор Палеха Ю. І.

У свою чергу студенти  Національного авіаційного університету університету на чолі з доцентом  кафедри історії та документознавства  Литвинською С. І.  взяли участь в роботі міжвузівського круглого столу на тему «Актуальні питання управління документно-інформаційною сферою», що проводився в Європейському університеті.

Плідна співпраця державного і приватного університетівСьогодні на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету успішно проходять стажування  доценти кафедри історії та документознавства Національного  авіаційного університету Братусь Іван Вікторович та Смольніков Юрій Борисович, в ході якого вони знайомляться з методиками викладання, навчальними планами та навчально-методичними комплексами з фахових дисциплін, відвідують лекції та науково-методичні і виховні заходи, що проводяться кафедрою, порівнюють системи оцінювання знань в  НАУ та Європейському університеті. Особлива увага приділяється консультуванню стажерів з проблем розробки  ними власних  навчальних посібників з дисциплін  підготовки фахівців з документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, роботі з молоддю.

Так, лише в 2014 році завідувачем кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету опубліковано  з грифом МОНУ два навчальних посібники «Загальне діловодство: теорія і практика керування документацією» та «Документально-інформаційні комунікації».

Посібники, підготовлені проф. Палехою Ю. І., користуються великим попитом у всіх вищих навчальних закладах України. В кінці минулого року побачив світ навчальний посібник «Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності», підготовлений  ним разом з доцентом  Національного університету біоресурсів і природокористування України доцентом Безкровним Миколою Федоровичем.

В поточному році отримав гриф Міністерства освіти та науки України навчальний посібник «Інформаційно-аналітична діяльність», підготовлений доцентом кафедри  історії та документознавства Національного авіаційного університету  Варенком Володимиром Михайловичем, рецензію на котрий підготував  також проф. Ю. І. Палеха.

Співпраця приватного вищого навчального закладу «Європейського університету» та Національного   авіаційного університету в напрямі пошуку шляхів вдосконалення підготовки  фахівців має перспективи.

Форум Карта сайту Пошук по сайту