Перший випуск магістрів з документознавства та інформаційної діяльності в Європейському університеті

Відповідно до рішення Міністерства освіти і науки України в Європейському університеті на факультеті інформаційних систем і технологій 5 червня 2014 року розпочала свою роботу Державна екзаменаційна комісія зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» під головуванням професора кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету Геращенко Михайла Васильовича.

Працювала Державна екзаменаційна комісія відповідно до розкладу проведення державної атестації за освітньо-кваліфікаційним рівнем 8.02010501 «Магістр», спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» факультету інформаційних систем і технологій Європейського університету.

Захист дипломних робот показав, що викладачі випускаючої кафедри приділяють увагу вдосконаленню навчально-методичного забезпечення спеціальностей, підготовці сучасних підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ.

Перший випуск магістрів з документознавства та інформаційної діяльності в Європейському університетіЛише за 2011-2014 р. кафедрою видано вісім посібників з грифом Міністерства, а саме: Документування в підприємницькій сфері: навчально - методичний посібник / Ю. І. Палеха. – К.: Вид-цтво Ліра-К, 2011. – 512 с.; Історія діловодства: навчально - методичний посібник / Ю.  І. Палеха, Н. О. Леміш. – К.: Вид-во Ліра- К, 2011. – 328 с.; Документування в дипломатичній діяльності: навчально- методичний посібник / Ю. І. Палеха. – К.: Вид-во Ліра-К, 2012. – 284 с.; Загальне документознавство (видання третє): навчально - методичний посібник / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К.: Вид-цтво Ліра - К, 2012. – 431 с; Маркетинг інформаційних продуктів і послуг/ Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха: Вид-во Ліра-К, 2012. – 544 с. Основи науково-дослідної роботи: навчально - методичний посібник / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К.: Вид-во Ліра - К, 2013. – 434 с. Документально-інформаційні комунікації: навчально - методичний посібник / Ю. І. Палеха, Н.В. Мурейко, О. Г. Оксіюк – К.: Вид-во Ліра - К, 2014. – 386 с. Загальне діловодство (видання четверте (виправлене і доповнене): навчально - методичний посібник / Ю. І. Палеха. – К.: Вид-во Ліра - К, 2014. – 624 с.

Всі дипломні роботи магістрантів за змістом мають практичну спрямованість і засвідчили не тільки ґрунтовну теоретичну підготовку, але й вміння студентів вирішувати конкретні проблеми та завдання, що мали місце на підприємствах, у банківських та державних установах, проводити глибокий документознавчий аналіз діяльності підприємств та установ.

Перший випуск магістрів з документознавства та інформаційної діяльності в Європейському університетіТематика дипломних відповідає спеціальності робіт, є актуальною й відображає потреби країни в досконалому документаційному забезпеченні управління. Об’єктом дослідження виступили конкретні установи, організації та підприємства, зокрема: ПАТ «Центренерго», Броварське шляхово-будівельне управління №50, Центр післядипломної освіти» ПАТ «Укртелеком», Бориспільський районний територіальний центр по обслуговуванню непрацездатних одиноких громадян, Міністерство екології та природних ресурсів України.

Висновки та рекомендації, розроблені в дипломних роботах, можуть бути використані в практичній діяльності цих установ, підприємств та організацій. Під час захисту випускники переконливо обґрунтовували актуальність теми, а також свої висновки та пропозиції. Результати захисту дипломних робіт по спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» наступні: "відмінно" А (90-100) – 5 студентів, 63%; "добре" В (82-89) – 2 студенти, 25%; "добре" С (74-81) – 1 студент, 12 %.

Комісія відмітила якісні дипломні роботи «Документаційне забезпечення діяльності закладів освіти» (на базі ПВНЗ «Європейський університет») Бояриної Крістіни Миколаївни, «Керування документаційними процесами в публічному акціонерному товаристві» (на прикладі діяльності ПАТ «Центренерго») Татаренко Оксани Олексіївни, «Документування роботи кадрових служб шляхово-будівельної організації» (на прикладі діяльності Броварського шляхово-будівельного управління № 50) Кошіль Юлії Вікторівни та «Документне забезпечення функціонування приватного підприємства (на прикладі роботи фізичної особи - приватного підприємця» Хоменко Аліни Олексіївни.

По результатам обговорення комісія рекомендувала Вченій Раді Європейського університету рекомендувати випускників Боярину Крістіну Миколаївну та Татаренко Оксану Олексіївну до навчання в аспірантурі.

Форум Карта сайту Пошук по сайту