Нова збірка підручників з інформаційного консалтингу за участю та загальною редакцією проф. Палехи Ю. І.

Важливим кроком на шляху формування принципово нових виробничих відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками, учасниками аграрного ринку та органами державної влади, управління аграрною наукою і освітою є розбудова Національної дорадчої служби в Україні.

Підручники призначені для дистанційного навчання студентів вищих навчальних закладів,  профконсультантів, керівників і спеціалістів підприємств сільського господарства.

Основною метою підручників є надання необхідних знань з організації інформаційно-консультаційної діяльності, узагальнення та систематизація міжнародного досвіду управлінського та аграрного консалтингу, експрес-аналізу та консультування з економічного оцінювання технологій, управлінського документування та керування документацією в АПК.

Нова збірка підручників з інформаційного консалтингу за участю та загальною редакцією проф. Палехи Ю. І.В жовтні 2014 року видавництвом «Ліра-К» видана серія підручників для дорадчих служб АПК, які пройшли незалежну експертизу й рекомендовані Міністерством освіти і науки України як підручники для вищих навчальних закладів України (Лист МОНУ від 23 травня 2014 року No1/11-7861).

В роботі над підручниками разом з проф. Ю. І. Палехою брали участь працівники Національного університету біоресурсів і природокористування України Безкровний Микола Петрович, Кропивко Михайло Федорович та Іщенко Тетяна Дем’янівна.

Рецензентами підручників були обрані академік УААН, завідувач відділу підприємництва Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки, д. е. н. , професор М. Й. Малік; професор кафедри менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, д. е. н. О. Д. Гудзінський;Нова збірка підручників з інформаційного консалтингу за участю та загальною редакцією проф. Палехи Ю. І. завідувач кафедри фінансів та кредиту Білоцерківського національного аграрного університету, д. е. н. , професор О. М. Варченко; доцент кафедри рослин Національного університету біоресурсів і природокористування України, к. с. -г. н М. Я. Дмитришак, проректор Європейського університету, д. т. н. О.  Г. Оксіюк.

У підручнику «Управлінський консалтинг» розглядається розвиток управлінського консалтингу в світі та його становлення в Україні. Надається характеристика основних видів консалтингових послуг, маркетингових досліджень та професіоналізму у консультуванні. Подається методичний матеріал з основ аналізу та консультування з інвестиційної діяльності сільських товаровиробників, методів експрес-аналізу і консультування з економічного оцінювання технологій в АПК.

Підручник розроблено для опанування студентами дисципліни «Управлінський консалтинг» з напрямів підготовки студентів і слухачів всіх форм навчання з використанням дистанційних навчальних технологій. Може бути корисним для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

Нова збірка підручників з інформаційного консалтингу за участю та загальною редакцією проф. Палехи Ю. І.У підручнику «Організація інформаційно-консультаційної діяльності» розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності в світі та особливості її становлення і функціонування в Україні. Розглядаються питання формування інформаційно-консультаційної служби, основні принципи та методи її функціонування, управління, фінансування та організація кадрового забезпечення.

Велика увага приділяється організації консультаційного процесу, ліцензуванню та сертифікації консалтингової діяльності, а також програмні експертні системи під час моделювання підприємства.

Підручник розроблено для опанування студентами дисципліни «Організація інформаційно-консультаційної діяльності» з напряму підготовки студентів і слухачів усіх форм навчання, а також для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

У підручнику «Основи аграрного консалтингу» розкрито суть організації інформаційно-консультаційної діяльності у світі та особливості її становлення і функціонування в Україні. Розглядаються питання формування інформаційно-консультаційної служби, основні принципи та методи її функціонування, управління, фінансування та організації кадрового забезпечення. Велика увага приділяється організації консультаційного процесу, ліцензуванню та сертифікації консалтингової діяльності.

Нова збірка підручників з інформаційного консалтингу за участю та загальною редакцією проф. Палехи Ю. І.Підручник розроблено для опанування студентами дисципліни «Основи аграрного консалтингу» з напряму підготовки студентів і слухачів усіх форм навчання, для працівників дорадчих служб, а також для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

У підручниках «Управлінське документування» та «Керування документацією» комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог нових законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.

Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації. Підручники включають також питання безпосереднього створення і оформлення документів в інформаційно-консультаційній діяльності аграрної сфери. Він допоможе студентам при вивчення дисциплін «Діловодство», «Документаційне забезпечення управління» та «Керування документацією». Практичні завдання і тести дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.

Форум Карта сайту Пошук по сайту