Випускники 2015 року Європейського університету  знову на сесії!

Ще недавні випускники бакалаврату заочного відділення з напрямку 6.020105 «Документознавство та інформаційна  діяльність знову сіли за парти.

Лише в кінці лютого  2015 року отримали дипломи, а з середини березня 27 кращих випускників кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету  знову продовжили  своє навчання.

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності створена у вересні 2001 року й функціонує у складі факультету інформаційних систем і технологій Європейського університету.

Студенти старших курсів по  кафедрі вивчають  такі цикли дисциплін:

  • документознавчий: управлінське документознавство, теорія документознавства, історичне документознавство, праводілове документування, методика документологічних досліджень,  керування документаційними процесами, документаційне забезпечення управління, електронне документознавство, електронне врядування,  документознавча професіологія;
  • інформаційний: інформаційно-аналітична діяльність, організація діяльності інформаційних установ, маркетинг інформаційних продуктів і послуг, теорія згортання інформації,  теорія документних потоків аналітико-синтетична переробка документної інформації, захист інформації, інформатика та комп’ютерна техніка, комп’ютерні мережі та телекомунікації, інформаційний консалтинг; системи управління базами даних, інформаційний менеджмент, інноваційні технології в документно-інформаційній сфері, економіка інформаційно-аналітичної діяльності; інформаційний бізнес.

Випускники 2015 року Європейського університету  знову на сесії!Професорсько-викладацьким складом кафедри забезпечується підготовка новітньої навчальної літератури, методичних розробок. Окрім навчання студентів та аспірантів, колективом здійснюється професійно-консультативна діяльність.

Для підвищення ефективності практичної підготовки студентів до роботи за фахом на кафедрі систематично проводяться науково-практичні семінари. Викладачами надається допомога студентам-практикантам у виконанні завдань, які вони отримали на підприємствах, за місцем їх роботи.

Працівники кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності ставлять перед собою завдання — забезпечити підприємства та організації України кваліфікованими кадрами – документознавцями та інформаційними аналітиками, які вміють працювати за новітніми принципами й технологіями, готові до самоорганізації, генерування і реалізації нових ідей, постійного вдосконалення, здатних за будь-яких непередбачених обставин забезпечувати виконання як поточних, так і перспективних планів.

Випускники 2015 року Європейського університету  знову на сесії!При підготовці спеціалістів в університеті широко використовуються у навчальному процесі спеціалізовані полігони, комп′ютерна мережа, хмарні технології.

Щорічно проводяться міжнародні наукові конференції, присвячені загальній проблематиці інформаційної діяльності,  документознавства та суміжним галузям знань. Студенти-документознавці беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових форумах.

Діловими партнерами кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності є Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, профільні кафедри вищих навчальних закладів: Київського національного університету імені Тараса Шевченко, Національного авіаційного університету, Національного університету культури і мистецтв, Державної академії керівних кадрів культури, Рівненського державного гуманітарного університету, Одеського державного політехнічного університету.

Випускники 2015 року Європейського університету  знову на сесії!Фаховий напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» користується значним попитом на ринку праці. Випускники працюють в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, зокрема апараті Верховної Ради України, Кабінеті Міністрів України, міністерствах і відомствах виконавчої влади, Верховному Суді України. Забезпечують організацію документування та документообігу юридичних осіб, займають керівні посади в інформаційних агентствах та інформаційно-аналітичних службах; в центрах науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації; патентних та маркетингових підрозділах підприємств та науково-освітніх установах; в адміністративних, кадрових та діловодних службах державних та комерційних організацій та підприємств. Випускники 2015 року Європейського університету  знову на сесії!Вони можуть займати провідні посади у рекламних та консалтингових фірмах, сфері масової інформації, управліннях документального забезпечення фінансових та банківських структур, архівних підрозділах підприємств, організацій, установ, об'єднань різного профілю та форм власності тощо. Багато з випускників мають власний бізнес в сферах інформаційно-аналітичної діяльності, реклами та консалтингових агенціях.

Всі випускники кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності працевлаштовані і з ними підтримується постійний зв'язок. Кафедра пишається своїми випускниками, які гідно несуть ім'я кваліфікованого випускника Європейського університету.

Запорукою високого рівня підготовки спеціалістів є індивідуальний підхід до кожного студента, більшість з них  живе за лозунгом університету «Вчись, працюючи!»

Форум Карта сайту Пошук по сайту