Дистанційне навчання як потреба часу

Результати проходження перших настановчих і залікових сесій студентами ужгородських груп, що здобувають освіту на заочному відділенні університету з використанням технологій дистанційного навчання, свідчить про значні переваги цієї форми навчання.

Так, студенти, що продовжують навчання за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» комплексно забезпечені всім необхідним для навчання.

До навчального комплексу матеріалів, що отримує кожен студент входить робоча навчальна програма дисципліни, завдання для виконання практичних і самостійних робіт, пакет індивідуальних тестових завдань, конспект лекцій з дисципліни, електронні посібники та підручники, підготовлені як працівниками кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, так і суміжних кафедр.

Протягом настановчої сесії студенти в режимі он-лайн слухають лекції провідних викладачів кафедр університету, серед яких доктори та кандидати наук, знані українські фахівці.

В кінці лекції чи на практичних заняттях студенти можуть поспілкуватись з викладачем, задати питання та отримати на них кваліфіковані роз’яснення. Дистанційне навчання як потреба часуЯкщо ж з тих чи інших причин студент не має можливості прослухати лекції, чи ще раз прослухати викладача, він це може зробити скориставшись відеозаписом заняття, який розміщений поруч з іншими складовими навчально-практичного комплекту по кожній з дисциплін, знаючи пароль доступу.

Виконавши завдання по кожній з тем навчальної дисципліни (курсу) студент переходить до виконання завдання підсумкового контролю.

Серед методів навчання, що застосовуються в процесі навчання: пояснювально-ілюстративний (застосовується в ході лекцій та у процесі самостійної роботи студентів для передачі великих масивів навчальної інформації в опрацьованому вигляді), репродуктивний (застосовується в ході практичних занять і у процесі самостійної роботи), передбачає набуття студентами навичок використання визначених алгоритмів вирішення навчальних та професійних завдань та метод проблематизації та евристичний метод (застосовуються в ході лекційних, практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи).

В ході навчання студенти можуть скористатись інформаційними ресурсами, до яких відносяться: сайт завідувача кафедри проф. Ю. І. Палехи http://www.dilo.kiev.ua/, офіційний сайт ПВНЗ «Європейський університет» http://www.e-u.in.ua/, офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/, а також різноманітні онлайн-бібліотеки навчальної літератури: http://libfree.com/, http://subject.com.ua/, http://www.vuzllib.su/ та інші.

З результатами свого навчання (ходом виконання поточних тематичних завдань, тестового і підсумкового контролю знань) студент може ознайомитись, заглянувши, знов ж таки, на сайт Європейського університету (дистанційне навчання), де може легко знайти електронний табель успішності по кожній з дисциплін навчального плану.

Серед кращих студентів, що успішно займаються за дистанційною формою навчання можна відмітити: Шемоту Христину Іллінічну (2 курс), Газа Тетяну Юріївну (3 курс), Мамедову Лейлу Фізуліївну та Цар Світлану Георгіївну (4 курс), Лозову Христину Василівну (5 курс) та Борисову Наталію Борисівну (магістрантка).

В разі необхідності отримання додаткових консультацій студенти можуть звернутись до викладачів за телефоном кафедри +380 44 294-33-19, до завідувача кафедри через Skype (Paleha_Yu), скориставшись зв’язком через Viber (+380 95 684-29-12) або на сторінці в Facebook (https://www.facebook.com/paleha.yu).

Бажаємо успіхів у навчанні, приєднуйтесь до технологій дистанційного навчання!

Форум Карта сайту Пошук по сайту