Про успіхи у впровадженні дистанційного навчання для студентів Ужгородського ЦДН Європейського університету

Результати випуску студентів Ужгородського центру дистанційного навчання, що проходять навчання на заочному відділенні Європейського університету з впровадженням дистанційних форм навчання, свідчить про значні переваги цієї форми навчання.

Так, студенти, що продовжують навчання за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність» комплексно забезпечені всім необхідним для навчання.

До навчального комплексу матеріалів, що отримує кожен студент входить робоча навчальна програма дисципліни, завдання для виконання практичних і самостійних робіт, пакет індивідуальних тестових завдань, конспект лекцій з дисципліни, електронні посібники та підручники, підготовлені як працівниками кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, так і суміжних кафедр.

Про успіхи у впровадженні дистанційного навчання для студентів Ужгородського ЦДН Європейського університетуПротягом настановчої сесії студенти в режимі он-лайн слухають лекції провідних викладачів кафедр університету, серед яких доктори та кандидати наук, знані українські фахівці. В кінці лекції чи на практичних заняттях студенти можуть поспілкуватись з викладачем, задати питання та отримати на них кваліфіковані роз’яснення. Якщо ж з тих чи інших причин студент не має можливості прослухати лекції, чи ще раз  прослухати викладача, він це може зробити скориставшись відеозаписом заняття, який розміщений поруч з іншими складовими навчально-практичного комплекту по кожній з дисциплін, знаючи пароль доступу.

Виконавши завдання по кожній з тем навчальної дисципліни (курсу) студент переходить до виконання завдання підсумкового контролю.

Серед методів навчання, що застосовуються в процесі навчання:

  • пояснювально-ілюстративний (застосовується в ході лекцій та у процесі самостійної роботи студентів для передачі великих масивів навчальної інформації в опрацьованому вигляді),
  • репродуктивний (застосовується в ході практичних занять і у процесі самостійної роботи), передбачає набуття студентами навичок використання визначених алгоритмів вирішення навчальних та професійних завдань
  • метод проблематизації та евристичний метод (застосовуються в ході лекційних, практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи).

В ході навчання студенти можуть скористатись інформаційними ресурсами, до яких відносяться: сайт завідувача кафедри проф. Ю. І. Палехи http://www.dilo.kiev.ua,  офіційний сайт ПВНЗ «Європейський університет» http://www.e-u.in.ua, офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського https://www.google.com.ua,  онлайн-бібліотеки навчальної літератури http://libfree.comhttp://subject.com.ua, та  http://www.vuzllib.su.

З результатами свого навчання (ходом виконання поточних тематичних завдань,  тестового і підсумкового контролю знань ) студент може ознайомитись, заглянувши знов ж таки на сайт університету, (дистанційне навчання), де може легко знайти табель успішності студентів по кожній з дисциплін. 

В разі необхідності отримання додаткових консультацій студенти можуть звернутись до викладачів за телефоном кафедри 044-294-33-19, до завідувача по скайпу (Paleha_Yu) чи скориставшись зв’язком по Viber (0918006117 чи на сторінці в face-book (Paleha, Paleha).

Бажаємо успіхів у навчанні, приєднуйтесь! Приймальна комісія працює щодня з 9.00 до 18.00. тел. 450-64-90, факс (044) 452-35-68.

Форум Карта сайту Пошук по сайту