Перший випуск магістрів з документознавства та інформаційної діяльності в Європейському університеті

Відповідно до рішення Міністерства освіти і науки України в Європейському університеті на факультеті інформаційних систем і технологій 5 червня 2014 року розпочала свою роботу Державна екзаменаційна комісія зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» під головуванням професора кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету Геращенко Михайла Васильовича. Працювала Державна екзаменаційна комісія відповідно до розкладу проведення державної атестації за освітньо-кваліфікаційним рівнем 8.02010501 «Магістр», спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» факультету інформаційних систем і технологій Європейського університету. Захист дипломних робот показав, що викладачі випускаючої кафедри приділяють увагу вдосконаленню навчально-методичного забезпечення спеціальностей, підготовці сучасних підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ. Лише за 2011-2014 р. кафедрою видано вісім посібників


Плідна співпраця державного і приватного університетів

Вже багато років продовжується плідна співпраця приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» та Національного   авіаційного університету в напрямі пошуку шляхів вдосконалення підготовки  фахівців. 2-3 квітня в Національному авіаційному університеті пройшла ХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» з напряму «Гуманітарні науки», в якій  взяли участь студенти  кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського  університету на чолі з  завідувачем кафедри проф. Палеха Ю. І. Учасники представили ряд доповідей базуючись на проведених ними разом з керівником дослідженнях у документознавчій  та інформаційно-аналітичній сферах. Виступи студентів супроводжувала презентація матеріалів. Серед виступаючих з доповідями щодо проблем організації документаційного забезпечення банківської установи та приватного


Практиці силлабусу в Європейському університеті вже 15 років!

В умовах демократизації навчального процесу, пошуку форм співробітництва викладача та студента нагальним стає впровадження новітніх технологій та засобів, що сприяють якісному отриманню освіти. Сьогодні пріоритетом набуття знань є підготовка молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві,  розроблення  сучасних інформаційно-комунікаційних засобів, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу та його доступність. Цьому сприяє впровадження новітніх систем дистанційного навчання, а також вдосконалення навчальних програм викладання дисциплін як для студентів, так і для викладачів. Силлабус (Sуllabus) – навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять,  тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури. Іншими словами, силлабус – це


Форум Карта сайту Пошук по сайту