Практиці силлабусу в Європейському університеті вже 15 років!

В умовах демократизації навчального процесу, пошуку форм співробітництва викладача та студента нагальним стає впровадження новітніх технологій та засобів, що сприяють якісному отриманню освіти. Сьогодні пріоритетом набуття знань є підготовка молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві,  розроблення  сучасних інформаційно-комунікаційних засобів, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу та його доступність. Цьому сприяє впровадження новітніх систем дистанційного навчання, а також вдосконалення навчальних програм викладання дисциплін як для студентів, так і для викладачів. Силлабус (Sуllabus) – навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять,  тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури. Іншими словами, силлабус – це


З історії документів

Вже у XVII ст. існувала категорія документації, що свідчила про діяльність конкретних осіб, тобто була іменною, нині документація з особового складу. Прообразом метричних книг в період античності були відомі у давніх греків та римлян диптихи, які відігравали роль записних та пам'ятних книг. На внутрішній стороні двох скріплених дерев'яних, кістяних чи залізних продовгуватих дощечок, покритих воском, карбувалися пам'ятні записи, імена. Перша згадка про паспорт, як документ, що дозволяв проходити через морські ворота можна знайти в 443 году до нашої ери у Вітхому Завіті. Метрики вінчань (metrices copulatorum) беруть свій початок теж з перших століть поширення християнства. Першим відомим розпорядженням щодо цих документів був декрет Триденського собору, який постановив: священикам мати книги, в які вписувати імена та місця шлюбних угод, що в документах повинно знайти підтвердження. Перші трудові книжки з’явились через рік після революції. Царські паспорти були відмінено і замість


Документознавство та інформаційна аналітика в Європейському університеті

Сьогодні в Україні становлення і розвиток документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності – найважливіше стратегічне завдання державної політики, умова для розвитку національної економіки, наукоєм-них виробництв та високих технологій. За цією спеціальністю в одному з провідних ВНЗ країни – Європейському університеті готують фахівців за 4 освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Усі вони підготовлені до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних та кадрових підрозділах і службах, департаментах та відділах документально-інформаційного забезпечення установ та підприємств різного профілю і різних форм власності (ліцензія серія АД № 073052 від 08.01.2013 р.) Професійна діяльність фахівців з даної спеціальності полягає у виконанні спеціальних функцій пов’язаних з розробкою і впровадженням технологічних процесів документування, роботи з документами та інформацією, вирішенні спеціальних та


Форум Карта сайту Пошук по сайту