З історії документів

Вже у XVII ст. існувала категорія документації, що свідчила про діяльність конкретних осіб, тобто була іменною, нині документація з особового складу. Прообразом метричних книг в період античності були відомі у давніх греків та римлян диптихи, які відігравали роль записних та пам'ятних книг. На внутрішній стороні двох скріплених дерев'яних, кістяних чи залізних продовгуватих дощечок, покритих воском, карбувалися пам'ятні записи, імена. Перша згадка про паспорт, як документ, що дозволяв проходити через морські ворота можна знайти в 443 году до нашої ери у Вітхому Завіті. Метрики вінчань (metrices copulatorum) беруть свій початок теж з перших століть поширення християнства. Першим відомим розпорядженням щодо цих документів був декрет Триденського собору, який постановив: священикам мати книги, в які вписувати імена та місця шлюбних угод, що в документах повинно знайти підтвердження. Перші трудові книжки з’явились через рік після революції. Царські паспорти були відмінено і замість


Документознавство та інформаційна аналітика в Європейському університеті

Сьогодні в Україні становлення і розвиток документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності – найважливіше стратегічне завдання державної політики, умова для розвитку національної економіки, наукоєм-них виробництв та високих технологій. За цією спеціальністю в одному з провідних ВНЗ країни – Європейському університеті готують фахівців за 4 освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Усі вони підготовлені до роботи в інформаційних, аналітичних, архівних, адміністративних та кадрових підрозділах і службах, департаментах та відділах документально-інформаційного забезпечення установ та підприємств різного профілю і різних форм власності (ліцензія серія АД № 073052 від 08.01.2013 р.) Професійна діяльність фахівців з даної спеціальності полягає у виконанні спеціальних функцій пов’язаних з розробкою і впровадженням технологічних процесів документування, роботи з документами та інформацією, вирішенні спеціальних та


Черговий випуск в Європейському університеті документознавців та інформаційних аналітиків для відновленої України

Відповідно до наказу ректора Європейського університету професора Івана Івановича Тимошенко № 9 від 29 cічня 2013 року на кафедрі документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності з 4 по 10 лютого 2013 року працювала Державна екзаменаційна комісія зі спеціальності 6.020105, 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» на чолі з проф. Наталією Павлівною Московченко. До захисту дипломних робот та складання державних іспитів зі спеціальності 7.02010501 “Документознавство та інформаційна діяльність” було допущено 17 осіб; до складання державних іспитів з напряму підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність» допущено 37 випускників. Одержали дипломи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» 17 випускників, з них шестеро – з відзнакою. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» одержали дипломи 37 осіб, з них вісім осіб – з відзнакою. Ректоратом університету, деканатом,


Форум Карта сайту Пошук по сайту