Засоби масової інформації як інструмент діяльності консалтингових служб

Основу масових методів діяльності сучасних консалтингових агенцій є засоби масової інформації (ЗМІ), які складають основу їх діяльності. Використання цих засобів допомагає фахівцям-консультантам значно підвищувати ефективність своїх програм і заходів.

Під час роботи із ЗМІ фахівцям консалтингових служб варто мати на увазі їх вибірковий вплив на товаровиробників, що можна пояснити на таких прикладах. Так, ЗМІ не в змозі навчити людей технічним питанням (наприклад, їздити на автомобілі), але ЗМІ можуть поставити перед людьми проблеми, які треба вирішувати, і вказати шляхи їх вирішення. Кожний ЗМІ має свою аудиторію. Наприклад, реклама курсів для діловодів на телеканалі "1+1" неефективна, а в журналі "Секретар-референт" - вона спрацьовує.

Рішення про те, яку інформацію передавати по радіо, на телебаченні або в газетах, приймає, як правило, редактор, власник ЗМІ чи урядові органи. Співробітники ж консалтингової агенції мусять працювати зі ЗМІ так, щоб у їх передачах або статтях висвітлювали питання, що відповідають в першу чергу потребам товаровиробників. Тільки в тому випадку, якщо отримана інформація буде задовольняти товаровиробників, допомагати їм у вирішенні нагальних проблем, вона буде користуватись попитом. «Вибірковість» інформації полягає в тому, що жодна людина не в змозі читати або слухати все, що друкується або передається. Тому, передана інформація повинна дуже ретельно відбиратися, бути релевантною; інформація «взагалі» у більшості випадків інтерес не викликає.

Основний підхід до добору інформації має полягати в тому, щоб вона викликала в споживачів потребу читати, слухати або дивитися, спонукала їх до обговорення прочитаного чи почутого з оточуючими, сприяла більш енергійному використанню перспективних прийомів, методів, технологій, техніки, що рекомендуються на практиці.

Консалтингові агенції сьогодні мусять активно використовувати радіо і телебачення з метою проведення навчальних програм; інформування населення з розв'язання конкретних питань, вирішення місцевих проблем, створення реклами. Газети краще використовувати з метою реклами проводимих заходів, надання необхідної інформації, обговорення питань та пропозицій щодо шляхів вирішення проблем.

Прискорений розвиток ЕОМ та прогрес розвитку засобів передання інформації за останні десятиріччя спрямували до появи новітніх "інформаційних технологій", застосування яких в консалтинговій діяльності забезпечує оперативне вирішення складних задач, полегшує доступ виробників до оперативної законодавчої та нормативно-правової, науково-технічної та ринкової інформації, знань про передовий досвід (технології);

Для того, щоб масові методи розповсюдження інформації зацікавили споживачів, працівники консалтингової агенції, готуючи повідомлення, мусять: точно формулювати, яку мету має інформація, що цікавить товаровиробників; знати на яких споживачів розрахована, рівень їх освіти, проблеми, що цікавлять, і що вони знають про ці проблеми; технічні аспекти треба викладати доступною мовою, виключаючи у повідомленнях абстрактну мову і жаргон; повідомлення мають бути структурованими, з ясною аргументацією. Викладені у повідомленні ідеї мають бути розміщені логично; основні аспекти повідомлення повинні формулювати стисло, аргументація направлятись на досягнення головної мети - викликали стимул у товаровиробників прочитати, прослухати, подивитися їх.

При роботі із ЗМІ варто звертати більше уваги на їх вплив на товаровиробників. Будь-яке повідомлення має бути підготовлено так, щоб воно правильно сприймалося. Тому важливу інформацію рекомендується спочатку перевірити на невеликій аудиторії, що дозволить переконатися -інформація підготовлена вірно, викликає інтерес й сприймається правильно.Форум Карта сайту Пошук по сайту