Обґрунтування необхідності надання освітніх послуг у ВНЗ країни за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"

Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра» передбачається підготовка фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна діяльність» (галузь знань: 02 Культура і мистецтво) Підготовка організаторів діловодства, що проводиться сьогодні у ВНЗ за спеціальністю 5.020105 «Діловодство» (для ВНЗ І рівня акредитації) та документознавців, інформаційних аналітиків за напрямом підготовки 6.02010501 та спеціальністю 7.02010501 та 8.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» (для ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредитації) в новому переліку не передбачена. Відсутня в Переліку й спеціальність «Бібліотекознавство. Бібліографознавство, Книгознавство», Впровадження спеціальності 029 «Інформаційна,


ІТ документального забезпечення функціонування підприємства

На всіх етапах розвитку людського суспільства інформаційні технології забезпечували інформаційний обмін між окремими людьми, колективами, суспільними формаціями і відображали відповідний рівень розвитку й можливості систем реєстрації, збереження, обробки та передачі інформації і, по суті, були синтезом методів та засобів оперування інформацією в інтересах тієї чи іншої сфери діяльності людини. Інформаційні технології реалізуються в таких видах: автоматизованому (безпаперовому); традиційному (паперовому). Обсяг автоматизації, тип і характер використання технічних засобів залежать від характеру кожної конкретної технології. В широкому розумінні автоматизація — це заміна діяльності людини роботою машин, механізмів тощо. Ступінь автоматизації змінюється в широких межах — від систем, у яких процес управління повністю здійснюється за допомогою людини (ручні системи), до систем, де процес управління здійснюється автоматично (автоматичні системи). Автоматизація управління, або


Кілька речей, яких не повинно бути на вашому робочому місці

Кожен організовує простір навколо себе за своїми вподобаннями. Вдома кожен вільний облаштовуватися, як хоче, однак робоче місце - це абсолютно інша справа. Самі предмети і те, як вони розкладені - все це повідомляє оточуючим щось про звички, смаки та характер людини. Так що перш ніж взятися за облаштування власного робочого «гнізда», потрібно поставити собі питання: «Як багато і що саме я хотів би розповісти про себе колегам та керівництву?» Нешкідливі на перший погляд предмети можуть виставити людину в несприятливому світлі і навіть стати причиною насмішок колег і критики начальства. До яких же речей треба ставитися з обережністю? Що краще залишити вдома, якщо ви не хочете зайвих проблем і частих «екскурсій» товаришів по службі до вашого робочого столу? Ось речі, які розкажуть про вас те, про що зазвичай в офісі краще нікому не знати. «Веселі» фотографії Це була відмінна вечірка, всім було шалено весело і ви чудово відпочили? Шикарно!


Форум Карта сайту Пошук по сайту