Шлях до посади ТОП-менеджера лежить через вміння працювати з інформацією

Сьогодні в Україні становлення і розвиток документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності – найважливіше стратегічне завдання державної політики, умова для розвитку національної економіки, науковоємних виробництв та високих технологій. За цією спеціальністю у нас, в Європейському університеті готуються фахівці, які  підготовлені до  роботи в інформаційних, аналітичних, архівних,  адміністративних  та кадрових  підрозділах і службах, відділах документального забезпечення установ та підприємств різного профілю і різних форм власності.

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності створена у вересні 2001 року й функціонує у складі факультету інформаційних систем і технологій Європейського університету. Науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність» та бакалаврів з напряму 6.010205 «Документознавство та інформаційна діяльність».

Завідує кафедрою Палеха Юрій Іванович: історик, культуролог, документознавець, кандидат історичних та культурологічних наук, професор кафедри документознавства. Палеха Ю. І. автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 50 посібників та підручників з документознавства, менеджменту та підприємництва, соціології і психології, етики ділових стосунків, організації сучасної ділової комунікації, іміджології, управлінського документування. Ю. І. Палеха є автором монографії з організаційної та управлінської культури. Йому належить перший в Україні підручник з сучасного документаційного забезпечення управління. В 2010-2011 році вийшли з друку посібники автора з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а саме: «Кадрове діловодство», «Документування в підприємницькій сфері», «Менеджмент персоналу», «Історія діловодства». Більш детальну інформацію про наукові роботи проф. Ю. І. Палехи можна знайти на його персональному сайті www.dilo.kiev.ua.

У підготовці спеціалістів окрім власних викладачів, доцентів Микитась Н. Д. , Колодіної Л. С. та інших, беруть також участь вчені з Державного комітету архівів, Українського науково-дослідного інституту архівної справи і документознавства, Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського, Наукової бібліотеки ім. Максимовича, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Українського інституту науково-технічної та економічної інформації, Національного банку України та інших провідних наукових установ та науково-дослідних інститутів країни.

До освітньої концепції підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів та спеціалістів за означеної спеціальності залучено основні тенденції світового розвитку інформаційно-документних наук з урахуванням міжнародної практики в цій галузі. Навчальний план підготовки фахівців побудовано за кредитно-модульною технологією навчання відповідно до нормативних вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Випускники університету з документознавства та інформаційної діяльності орієнтовані працювати в державних органах управління, інформаційних агентствах та інформаційно-аналітичних службах, в центрах науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації; патентних та маркетингових підрозділах підприємств та науково-освітніх установах, в адміністративних, кадрових та діловодних службах державних та комерційних організацій; у сфері засобів масової інформації, рекламних та консалтингових фірмах, управліннях документального забезпечення фінансових та банківських структур, архівних підрозділах підприємств, організацій, установ, об'єднань тощо різного профілю та форм власності.

Тематика науково-дослідних робіт кафедри – 0109U008814 «Документні ресурси сучасних установ України». Лише за 2010-11 роки співробітниками кафедри підготовлено більше 27 наукових статей до журналів: «Бібліотекознавство, Документознавство, Інформологія», «Студії з архівної справи та Документознавства», «Довідник кадровика», «Секретар-референт», «Кадровик України».

Питання підвищення кваліфікації працюючих в діловодних службах вирішуються кафедрою за рахунок організації відповідних курсів, тренінгів, інформаційно-консультативних та науково-практичних семінарів, що проводяться спільно з Державним Комітетом архівів України, Державним архівом Києва, Видавничим домом «МедіаПро», Міжрегіональним центром підвищення кваліфікації, редакцією журналу «Секретар-референт», Товариством «Знання».

Працівники кафедри ставлять перед собою завдання — забезпечити підприємства та організації України кваліфікованими кадрами – документознавцями та інформаційними аналітиками, які вміють працювати  за новітніми принципами й технологіями, готові до самоорганізації, генерування і реалізації нових ідей, постійного вдосконалення, здатних за будь-яких непередбачених обставин забезпечувати виконання як поточних, так і перспективних планів.Форум Карта сайту Пошук по сайту