Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету

Жити значить діяти!

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності створена у вересні 2001 року й функціонує у складі факультету інформаційних систем і технологій Європейського університету.

Тел.: 424-23-61 (внутр. 117). E-mail: kaf.diad@kyiv.e-u.in.ua; Paleha@kyiv.e-u.in.ua. Cайт кафедри: www.dilo.kiev.ua

На кафедрі працює 10 викладачів, із них на постійній основі працюють – 5, в т. ч. 2 доктори наук;  8 кандидатів наук, доцентів, із них штатні – 4.

З вересня 2003 року завідує кафедрою Палеха Юрій Іванович: історик, культуролог, документознавець, кандидат історичних та культурологічних наук, доктор філософії з ділового адміністрування, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії, професор.

Палеха Ю. І. після отримання вищої інженерної освіти працював на промислових підприємствах, в будівельно-монтажних організаціях, науково-дослідних інститутах, виробничих об’єднаннях, міністерстві. Займав посади електромонтера, майстра, інженера, виконроба, проектувальника, наукового співробітника проектного інституту. завідувача виробництвом, начальника відділу виробничого об’єднання, начальника відділу кадрів і заробітної плати виробничого об’єднання, керівника департаменту управління персоналом міністерства.

Свою діяльність у системі вищої освіти Палеха Ю. І. веде з 1990 року. Спочатку працював на посаді декана, проректора з навчально-виховної роботи Міжрегіональної академії управління персоналом, директора Інституту менеджменту і бізнесу. В Українсько-фінському інституті менеджменту і бізнесу (сьогодні – Європейський університет) працює з липня 1998 р. Спочатку обіймав посаду проректора з заочної освіти та регіонального розвитку, з 12 серпня 2001р. проректор з рекламної та інформаційно-аналітичної діяльності. З вересня 2002р. − професор, а з вересня 2003р. завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету.

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університетуБере активну участь в науково-організаційній роботі університету, організував впровадження у ВНЗ Моделі досконалості за ISO-90001. За поданими матеріалами в 2004р. університет відзначено сертифікатом «Визнання досконалості в Україні», в 2005р. – визнано Лауреатом ХІ Всеукраїнського конкурсу з якості, а також нагороджено сертифікатом «Визнання досконалості в Європі».

Палеха Ю.І. є висококваліфікованим спеціалістом своєї справи, про що свідчить знак Відмінника освіти України (2001р.), Подяка «За вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток України, вагомі здобутки у професійній та громадській діяльності» від Київського міського голови (№16138 від 20.08.2003 р.), Подяка «За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 10 річчя» Президії Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (20.10.2003 р.), Почесна Грамота «За значний особистий внесок у розвиток руху за якість в Україні» Української Асоціації якості (від 17.07.2004 р.), Почесна грамота «За особистий внесок у розвиток приватного сектору освіти України» Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (20.10.2003р.), Почесна грамота «За вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток столиці України – міста-героя Києва та високий професіоналізм» від Київського міського голови (№12572 від 25.05.2006 р.), орденська відзнака «За розбудову освіти в Україні» від Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (2006 р.).

Палеха Ю.І. є автором понад 200 друкованих наукових і науково-методичних робіт, у тому числі більш 56 посібників та підручників з документознавства, менеджменту,  соціології і психології, етики ділових стосунків, організації сучасної ділової комунікації, іміджології.

В 2009-2014 роках побачили світ ще декілька посібників автора з грифом Міністерства освіти і науки України, а саме:, «Загальне документознавство», "Загальне діловодство", "Кадрове діловодство", "Історія діловодства", "Документування у підприємницькій сфері", Менеджмент персоналу", «Організаційна техніка», "Маркетинг інформаційних продуктів і послуг", Документально-інформаційні комунікації", "Основи науково-дослідної роботи", "Документування в дипломатичній сфері", "Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності".

У період становлення й подальшого розвитку працівниками кафедри була проведена велика робота по методичному забезпеченню навчальних курсів, розробці пакетів навчально-методичних матеріалів, що забезпечують впровадження нових технологій навчання,  наукову роботу студентів.

Сьогодні в умовах демократизації навчального процесу, пошуку нових форм співробітництва зі студентами професорсько-викладацький склад кафедри докладає багато зусиль щодо  комп′ютеризації навчального процесу,  забезпечення підготовки новітньої навчальної літератури, методичних розробок. Запорукою високого рівня підготовки спеціалістів є індивідуальний підхід до кожного студента. Для підвищення ефективності практичної підготовки студентів до роботи за фахом на кафедрі систематично проводяться науково-практичні семінари. Викладачами надається допомога студентам-практикантам у виконанні завдань, які вони отримали на підприємствах, за місцем їх роботи. На кафедрі створені всі умови для подальшого стрімкого зростання, що особливо важливо нині у зв’язку зі збільшенням потреби у висококваліфікованих фахівцях.

Працівники кафедри ставлять перед собою зав-дання – забезпечити організації України кваліфікованими кадрами – документознавцями та інформацій-ними аналітиками, які вміють працювати за новітні-ми технологіями, готові до самоорганізації, генерування і реалізації нових ідей, постійного вдосконалення, здатних за будь-яких непередбачених обставин забезпечувати виконання як поточних, так і перспективних планів. Співробітниками кафедри  підготовлено близько 200 навчально-методичних і наукових праць, з них 32 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

Всі викладачі кафедри мають високий рівень кваліфікації, активно працюють над підвищенням свого науково-методичного рівня, мають досвід викладацької роботи та роботи в науково-дослідних та господарських установах. Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію на міжнародних та всеукраїнських заходах, семінарах, круглих столах.

Так, в 2013-2014 роках викладачі та аспіранти кафедри брали участь в науково-практичних семінарах та конференціях, а саме в роботі ХІХ Міжнародної науково–практичної конференції “Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти”;  ХVІІІ Міжнародної науково–практичної конференції “Бібліотеки в світовому просторі”  в НПУ ім. Драгоманова; VІ науково-практичної конференції  КНУ ім. Т. Шевченко  «Видавничо-редакційна справа»; ХІІІ Міжнародної конференції з проблем документознавства, бібліотекознавства та інформології при НАКККіМ; ХII Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів „Політ.  Сучасні проблеми науки”  (травень  2013),  п’ятої науково-теоретичної конференції «Сучасні проблеми державотворення в Україні»; науково-теоретичної конференції «Сучасні проблеми документознавства в Україні» (вересень 2013 р. м. Одеса); V Науково-теоретичної конференції «Проблеми документознавства» (квітень2013р. в Донецьку).

В 2013 році кафедрою проведено  науково - практичний семінар: «Сучасне документаційне забезпечення управління» та міжвузівський  круглий стіл  «Актуальні питання управління документно-інформаційною сферою», в якому взяли участь студенти-документознавці провідних ВНЗ України. У програмі семінарів: нормативна база сучасного діловодства та архівної справи; організація документообігу в установі; автоматизація процесів документаційного забезпечення  управління; технологія роботи з конфіденційними документами; організація роботи архівного підрозділу установи; мовні особливості офіційно-ділового стилю документації. У роботі  науково-практичного семінару беруть участь провідні фахівці комітету архівів України, Національного банку України, Українського науково-дослідного інституту архівної справи і документознавства, наукові співробітники Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського та викладачі вищих навчальних закладів.

Для більш систематичної роботи в цьому напрямі на кафедрі розроблено план підвищення кваліфікації викладачів, за яким  підвищення кваліфікації здійснюється не рідше одного разу на 5 років з метою удосконалення організації навчального процесу та застосування світового та вітчизняного передового досвіду у галузі вищої освіти.

Всі випускники кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності працевлаштовані і з ними підтримується постійний зв'язок. Кафедра пишається своїми випускниками, які гідно несуть ім'я кваліфікованого  випускника   Європейського університету і займають провідні посади в міністерствах та відомствах, обласних та міських держадміністраціях, відомих підприємствах країни: : ПАТ АК «Київводоканал», Київський міжнародний контрактовий ярмарок, ТОВ «Спецтранссервіс», ТОВ «Святошинжитлосвіт», сервісний центр обслуговування абонентів “Life”, "КІА-Моторс", "Нафтогаз Україна", "Укрспецекспорт", АТ "Лакомка", АТ "Росинка", АТ "Оболонь", "МакДональдс", "Український мобільний зв'язок", "UMS", Промислова і торгово-фінансова компанія "Максанна-Украина", Група компаній "Караван". Багато з випускників мають власний бізнес в сферах інформаційно-аналітичної діяльності, реклами та консалтингових агенціях.

Випускники університету зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» орієнтовані працювати в державних органах управління, інформаційних агентствах та інформаційно-аналітичних службах; в центрах науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації; патентних та маркетингових підрозділах підприємств та науково-освітніх установах; в адміністративних, кадрових та діловодних службах державних та комерційних організацій та підприємств.

Вони можуть займати провідні посади у рекламних та консалтингових фірмах, сфері масової інформації, управліннях документального забезпечення фінансових та банківських структур, архівних підрозділах підприємств, організацій, установ, об'єднань різного профілю та форм власності тощо. Партнерами кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету є профільні кафедри вищих навчальних закладів: Київського національного університету імені Т. Г. Шевченко, Національного авіаційного університету, Національного університету культури і мистецтв, Державної академії керівних кадрів культури, Рівненського державного гуманітарного університету, Одеського державного політехнічного університету.

Форум Карта сайту Пошук по сайту