Запрошуємо на навчання випускників шкіл, училищ, технікумів та коледжів!

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ оголошує набір на навчання за престижними на сьогодні спеціальностями, серед яких одна з найбільш перспективних – «ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ», що дає можливість випускнику вільно орієнтуватись в сучасному інформаційному просторі й зайняти відповідне місце в управлінських структурах.

На кафедрі Документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності студенти набувають грунтовних знань та практичних навичок, необхідних для висококваліфікованого інформаційного, аналітико-синтетичного та документаційного забезпечення всіх сфер життєдіяльності суспільства й по закінченні зможуть працювати керівниками і топ-менеджерами підрозділів державного самоврядування, інформаційного моніторингу, електронної комерції, маркетинго-аналітичної діяльності, служб управління персоналом, рекрутингових агенціях, а також вести власний інформаційний бізнес.

Комплектувння груп бакалаврату відбувається за трьома основними спеціалізаціями:

 • Документаційне забезпечення підприємництва
 • Документаційне забезпечення банківських і фінансових структур
 • Документаційне забезпечення роботи кадрових та праводілових підрозділів

Магістерська програма – УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.

Успішній професійній підготовці фахівців сприяє проходження навчальних практик в навчально-тренувальних фірмах університету та виробничої практики безпосередньо в обраних сферах господарювання.

Тел. приймальної комісії - (044) 450-64-90 та 537-35-00 (факс).

Вартість навчання на денному відділенні – 8. 4 тис. грн. за рік; на заочному – 6. 0 тис. грн. за рік.

Приймаються сертифікати незалежного оцінювання знань: 1)української мови і літератури, 2) історії України (профільний), 3)іноземна мова або географія (на вибір). Вступники заочного відділення випусків до 2007 року включно складають вступне тестування з цих дисциплін в університеті. Прохідний бал – від 124.

Є МОЖЛИВІСТЬ ПОМІСЯЧНОЇ ОПЛАТИ ТА НАВЧАННЯ В КРЕДИТ.

Кафедра документознавства та інформаційної - аналітичної діяльності, адреса: бульвар Акад. Вернадського 16 в, Киів, Україна, 03115. , тел. 424-23-61, Paleha @ kуіv. e-u. in. ua. ,.Завідувач кафедри (з 2003 року) Палеха Ю. І. , кандидат історичних наук, доктор філософії з ділового адміністрування, професор.

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

 1. нормативні:
  • Українська мова ( Колодіна Л. С. , к. філ. н. , доц.).
  • Історія України  ( Бутенко А. П. , к. і. н. доц.)
 2. природничо наукові:
  • Документознавство  ( Палеха Ю. І. , к. і. н. , проф.).
  • Інформаційний менеджмент  (Чепуренко. Я. О. ,  к. і. н. , проф.).
  • Управлінське документознавство ( Палеха Ю. І. , к. і. н, проф.).
  • Маркетинг інф. продуктів і послуг (Камишин В. В. , к. т. н. , доц),.
  • Документно-інформ. комунікації (Московченко Н. П. , к. і. н. , доц.).
  • Кадровий менеджмент ( Щербак В. Г. , д. е. н. проф.).
 3. професійно-орієнтовані:
  • Архівознавство (Московченко Н. П. , к. і. н. , доц.).
  • Інформаційно - аналітична діяльність   (Чепуренко Я. О. , к. і. н. , проф.).
  • Вступ до спеціальності (Микитась Н. Д. ,  к. і. н. , доц.).
  • Лінгвістичні основи док-ства (Микитась Н. Д. , к. ф. н. , доц.).
  • Електронний документообіг ( Пашко А. О. , к. т. н. , проф.).
  • Діловодство (Емельянова Т. О. , к. і. н. , доц.).
  • Патентознавство ( Колодіна Л. С. , к. філ. н. , доц.).
  • Стандартизація та сертифікація інф. діяльності  ( Пристайко В. В. , аспірант).
  • Організація та упр. діяльністю інф. установ (Варенко В. О. , к. пед. н, доц.). 
  • Аналітико-синтетична переробка інформації (Яценко О. М. , к. і. н. , доц.).
  • Інформаційно-аналітична діяльність (Чепуренко. Я. О. ,  к. і. н. , проф.).
  • Документне забезпечення підприємництва( Палеха Ю. І. , к. і. н. , проф.).
  • Організація референт. діяльності  установ  (Варенко В. О. ,   к. пед. н. , доц.) 
  • Етика і психологія ділового спілкування ( Колодіна Л. С. , к. філ. н. , доц.).
  • Організація держ. апарату України (Лозовицький О. С. , к. політ. н. , доц.).
  • Інформаційне право (Лозовицький О. С. , к. політ. н. , доц.).
 4. вибіркові:
  • Організаційна культура (Кириленко О. Г. ,  к. і. н. , доц.).
  • Інформаційні ресурси (Василенко О. М. . ,  к. і. н. , доц.).
  • Юридичне документоведення (Бриль О. А. к. і. н. , проф.).
  • Міжнародна інформація (Прокопенко Л. С. ,  к. і. н. , доц.).
  • Кадрове діловодство ( Палеха Ю. І. , к. і. н. проф.),  
  • Науково-дослідна робота (Микитась Н. Д. ,  к. і. н. , доц.).
  • Інф. ресурси  органів держ. влади (Лозовицький О. С.   к. ф. н. , доц.).
  • Інформаційна культура (Лозовицький О. С. , к. ф. н. , доц.).
  • Захист інформації (Бриль В. М. . к. ю. н. , проф.).


Форум Карта сайту Пошук по сайту