Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності створена у вересні 2001 року й функціонує у складі факультету інформаційних систем і технологій Європейського університету.

З вересня 2003 року завідує кафедрою Палеха Юрій Іванович: історик, культуролог, документо-знавець, кандидат історичних та культурологічних наук, доктор філософії з ділового адміністрування, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії, професор.

Палеха Ю. І. після отримання вищої інженерної освіти працював на промислових підприємствах, в будівельно-монтажних організаціях, науково-дослідних інститутах, виробничих об’єднаннях, міністерстві.

Займав посади електромонтера, майстра, інженера, виконроба, проектувальника, наукового співробітника проектного інституту. завідувача виробництвом, начальника відділу виробничого об’єднання, начальника відділу кадрів і заробітної плати виробничого об’єднання, керівника департаменту управління персоналом міністерства.

Свою діяльність у системі вищої освіти Палеха Ю. І. веде з 1990 року. Спочатку працював на посаді декана, проректора з навчально-виховної роботи Міжрегіональної академії управління персоналом, директора Інституту менеджменту і бізнесу.  

В Українсько-фінському інституті менеджменту і бізнесу (сьогодні – Європейський університет) працює з липня 1998р. Спочатку обіймав  посаду проректора з заочної освіти та регіонального розвитку, з 12 серпня 2001р. проректор з рекламної та інформаційно-аналітичної діяльності. З вересня 2002р. − професор, а з вересня 2003р. завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Європейського університету. Бере активну участь в науково-організаційній роботі університету, організував впровадження у ВНЗ Моделі досконалості за ISO-90001. За поданими матеріалами в 2004р. університет відзначено сертифікатом «Визнання досконалості в Україні», в 2005р. – визнано Лауреатом ХІ Всеукраїнського конкурсу з якості, а також нагороджено сертифікатом «Визнання досконалості в Європі».

Палеха Ю. І. є висококваліфікованим спеціалістом своєї справи, про що свідчить знак Відмінника освіти України (2001р.), Подяка «За вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток України, вагомі здобутки у професійній та громадській діяльності» від Київського міського голови (№16138 від 20.08.2003 р.), Подяка «За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 10 річчя» Президії Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (20.10.2003 р.), Почесна Грамота «За значний особистий внесок у розвиток руху за якість в Україні» Української Асоціації якості (від 17.07.2004 р.),  Почесна грамота «За особистий внесок у розвиток приватного сектору освіти України»  Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (20.10.2003р.), Почесна грамота «За вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток столиці України – міста-героя Києва та  високий професіоналізм» від Київського міського голови (№12572 від 25.05.2006 р.) , орденська відзнака «За розбудову освіти в Україні» від Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (2006 р.)

Палеха Ю. І.  є автором понад 200 друкованих наукових і науково-методичних робіт, у тому числі більш 60 посібників та підручників з документознавства, менеджменту та підприємництва, соціології і психології, етики ділових стосунків, організації сучасної ділової комунікації, іміджології, управлінського документування. Ю. І. Палеха є автором монографії з організаційної та управлінської культури. Йому належить перший в Україні підручник з сучасного документаційного забезпечення управління та посібник з іміджології. В 2008-2013 роках побачили світ ще декілька посібників автора з грифом Міністерства освіти і науки України, а саме:, «Загальне документознавство», «Організаційна техніка»,"Організація загального діловодства", "Кадрове діловодство", "Документування у підприємницькій сфері", "Менеджмент персоналу", "Кадрове діловодство", "Історія діловодства", "Маркетинг інформаційних продуктів і послуг", Документально-інформаційні комунікації", "Основи науково-дослідної роботи", "Документування в  дипломатичній сфері", "Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності".

Сьогодні на кафедрі працюють 13 викладачів, якими підготовлено близько 200 навчально-методичних і наукових праць, з них 24 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України. У період становлення й  подальшого розвитку була проведена велика робота по методичному забезпеченню навчальних курсів, розробці пакетів навчально-методичних матеріалів, що забезпечують впровадження нових технологій навчання, ефективно організовує виховну та наукову роботу студентів.

Професорсько-викладацьким складом кафедри забезпечується підготовка новітньої навчальної літератури, методичних розробок. Окрім навчання студентів та аспірантів, колективом здійснюється професійно-консультативна діяльність. При підготовці спеціалістів (бакалаврів) широко використовується у навчальному процесі спеціалізовані полігони та комп′ютерна мережа університету. На кафедрі викладаються дисципліни циклу професійної підготовки, основними серед яких є: електронне і управлінське документознавство, теорії документа, документних потоків і згортання інформації, інформаційний консалтинг, економіка та організація економічної діяльності, інформаційні та документні ресурси, інформологія та консолідована інформація, документознавча професіологія та інформаційне забезпечення управління. Запорукою високого рівня підготовки спеціалістів є індивідуальний підхід до кожного студента.

Працівники кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності ставлять перед собою завдання — забезпечити підприємства та організації України кваліфікованими кадрами – документознавцями та інформаційними аналітиками, які вміють працювати за новітніми принципами й технологіями, готові до самоорганізації, генерування і реалізації нових ідей, постійного вдосконалення, здатних за будь-яких непередбачених обставин забезпечувати виконання як поточних, так і перспективних планів. Для підвищення ефективності практичної підготовки студентів до роботи за фахом на кафедрі систематично проводяться науково-практичні семінари. Викладачами надається допомога студентам-практикантам у виконанні завдань, які вони отримали на підприємствах, за місцем їх роботи. На кафедрі створені всі умови для подальшого стрімкого зростання, що особливо важливо у зв’язку зі збільшенням потреби у висококваліфікованих фахівцях-маркетологах в умовах переходу України до ринкової економіки.

Партнерами кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності є профільні кафедри вищих навчальних закладів: Київського національного університету імені Т. Г. Шевченко, Національного авіаційного університету, Національного університету культури і мистецтв, Державної академії керівних кадрів культури, Рівненського державного гуманітарного університету, Одеського державного політехнічного університету.

Випускники університету зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» орієнтовані працю-вати в державних органах управління, інформаційних агентствах та інформаційно-аналітичних службах; в центрах науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації; патентних та маркетингових підрозділах підприємств та науково-освітніх установах; в адміністративних, кадрових та діловодних службах державних та комерційних організацій та підприємств.

Вони можуть займати провідні посади у рекламних та консалтингових фірмах, сфері масової інформації, управліннях документального забезпечення фінансових та банківських структур, архівних підрозділах підприємств, організацій, установ, об'єднань різного профілю та форм власності тощо.

Всі випускники кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності працевлаштовані і з ними підтримується постійний зв'язок. Кафедра пишається своїми випускниками, які гідно несуть ім'я кваліфікованого випускника Європейського університету і займають провідні посади в міністерствах та відомствах, обласних та міських держадміністраціях, відомих підприємствах: ПАТ АК «Київводоканал», Київський міжнародний контрактовий ярмарок, ТОВ «Спецтранссервіс», ТОВ «Святошинжитлосвіт», сервісний центр обслуговування абонентів “Life”, "КІА-Моторс", "Навтогаз Україна", "Укрспецекспорт", АТ "Лакомка", АТ "Росинка", АТ "Оболонь", "Мак-Дональдс", "Український мобільний зв'язок", "UMS", Промислова і торгово-фінансова компанія "Максанна-Украина", Група компаній "Караван". Багато з випускників мають власний бізнес в сферах інформаційно-аналітичної діяльності, реклами та консалтингових агенціях.Форум Карта сайту Пошук по сайту