Акт про відсутність вкладень у конверті

[Назва організації]

АКТ №___

«___» ________________20__ р.                                                                        м. Київ

Про відсутність вкладень у конверті

Підстава:  _____________________________________________________________

Складений зав. канцелярії ________________________________________________                                                                    (Назва

______________________________________________________________________                                                  організації, прізвище, ініціали)

Присутні: _____________________________________________________________
                                                           (прізвища, ініціали)

______________________________________________________________________

«__»_________________20__ р.

Від ___________________________________________________________________
                                       (назва організації, від якої надійшов пакет)

надійшов пакет, в якому під час розкривання не виявлено таких документів:

______________________________________________________________________
                                     (назва, номери документів, яких не вистачає)

______________________________________________________________________

Акт складений у двох примірниках, один з яких надсилається відправникові для надсилання документів, яких не вистачає.

Зав. канцелярії                                   _________                      /розшифрування підпису/
                                                              (підпис)Форум Карта сайту Пошук по сайту