Макет-схема розміщення реквізитів та складових частин наказу із загальних питань

[НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ-АВТОРА]

НАКАЗ

00.00.0000                                                 Київ                                                    № 23

[Заголовок (короткий зміст наказу,
який починається з прийменника
"Про")]

Текст констатуючої частини наказу. Зазначається підстава, обгрунтування або мета складання наказу.

НАКАЗУЮ:

1. [Текст першого пункту розпорядчої частини. Може починатися із зазначенням повної назви посади і прізвища з ініціалами, які ставлять після прізвища виконавця в давальному відмінку або назви структурного підрозділу, необхідні заходи, терміни виконання.]

2. [Текст другого пункту розпорядчої частини наказу.]

2.1....

2.2. ...

4. [Останній пункт наказу має усталену форму: Контроль за виконання наказу покласти на... Вказується структурний підрозділ або посадова особа (назва посади, прізвище в знахідному відмінку, ініціали), на яку покладається контроль за виконання наказу.]

[Назва посади

керівника організації (підпис) Ініціал(и), прізвище]

[Прізвище, ім'я, по батькові виконавця і номер його телефону]

Приклад

Святенько Володимир Олександрович 556 07 24

До справи №12-14

[Назва посади]                             [Підпис]

[Дата]Форум Карта сайту Пошук по сайту